terugterug naar het overzicht

A03 Papier maken

Grondstoffenkringloop

Kringlooppapier is tegenwoordig niet bijzonder meer, maar weten de leerlingen dat je het ook zelf creatief papier kunt maken?  Met behulp van de materialen in deze kist maken de leerlingen van oud papier nieuw papier. In de kist zit een schepraam, een pers, vloeivellen, een garde en een waslijn.

Tijdsinvestering:

Twee dagdelen

Type
Leskisten
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Plaats
Op school
Kosten
Gratis voor scholen in het NMEnetwerk Overijssel.
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Trefwoorden
kringloop
milieu