Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Cursus onderhoud van een groen schoolplein

In Maastricht zijn van oudsher diverse scholen met een natuurtuin. In de afgelopen jaren zijn daar diverse natuurspeelplaatsen bijgekomen. Natuurtuinen en natuurspeelplaatsen zijn niet statisch maar dynamisch. Een natuurlijke speelplek groeit. Dat geldt voor de planten, bomen en struiken, maar ook voor het gebruik. Dat betekent dat het niet altijd hetzelfde blijft, zoals bij een reguliere speelplek. Dit is juist een van de aantrekkelijke kanten van een natuurlijke speelplek. Elk seizoen heeft  zijn eigen bijzonderheden en eigen speelmogelijkheden.

Dat vraagt voor het onderhoud de nodige kennis over spelen in de natuur en natuurontwikkeling.

Het CNME biedt nu gratis een natuurtuinonderhoud les aan op iedere school bestemd voor directeur, ouders, leerkrachten en leerlingen van de betreffende school. Samen aan de slag voor de planten, dieren en kinderen.
 

Doel:

  1. Samen aan de slag op het groene schoolplein
  2. Inzicht geven in het belang van beheer en welke factoren een rol spelen bij het beheer.
  3. Verschaffen van informatie met betrekking tot onderhoud van eigen speelplekken.
  4. Aanleren van vaardigheden waarmee het onderhoud  meer gestructureerd en vergemakkelijkt wordt.
  5. Het behouden van veilige en aantrekkelijke natuur speelpleinen.

Tijdsinvestering:

4 - 10 uur

Opmerkingen:

Contactpersoon: Nelle Driessen (nelle.driessen@cnme.nl  /  06 83902131)

Duurzame ontwikkelingsdoelen

11. Duurzame steden en gemeenschappen15. Leven op het land

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Probleemoplossend vermogen
Organisatie
CNME Nelle Driessen
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 1 t/m 8, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen
Plaats
Op school en in de schoolomgeving
Kosten
Gratis voor scholen, kdv en psz in Maastricht. Buiten Maastricht op offertebasis.