Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Groen schoolplein - ontwerp en aanleg

Ook aan de slag met meer groen of een natuurspeelplaats op uw school? Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.
Spelen in het groen is goed voor de:

  • Fysieke ontwikkeling van een kind.  Enkele van de vele aspecten zijn:  veel bewegen, goede motorische ontwikkeling,  beter reactievermogen,  zintuigverfijning,  beter waarnemen. 
  • Geestelijke en emotionele ontwikkeling van een kind, zoals bijvoorbeeld:  groter gevoel van vrijheid, ontdekken,  verwonderen, duidelijker voelen, uitdagingen in eigen tempo kunnen uitproberen, creatief eigen spel kunnen ontwikkelen, eigen vaardigheden kunnen ontwikkelen, groter gevoel van verbondenheid met omgeving, eigen natuur beleving, ‘magic moments’ ervaren,  meer kennis van planten en dieren.
  • Sociale ontwikkeling van een kind, zoals samen grenzen kunnen ontdekken,  door ruimte altijd de mogelijkheid tot ontsnapping, een eigen veilige ruimte kunnen maken op juiste afstand van anderen.

  

Doel:

Meer gevarieerde buitenruimte om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling, met tegelijk meer ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Opmerkingen:

Contactpersoon: Nelle Driessen nelle.driessen@cnme.nl  /  06 83902131

Duurzame ontwikkelingsdoelen

3. Goede gezondheid en welzijn4. Kwaliteitsonderwijs11. Duurzame steden en gemeenschappen13. Klimaatactie15. Leven op het land17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Sociale en culturele vaardigheden, Probleemoplossend vermogen, Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen
Organisatie
CNME Nelle Driessen
Niveau
Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, groep 1 t/m 8, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen
Plaats
Op school
Kosten
Op offertebasis
Informatie
Bekijk bestanden