Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Aai eens een vleermuis!

NIEUW: ook voor volwassenen!

Ger Beckers (IVN Natuurgids, actief in vleermuis monitoring winterverblijven, vleermuiswerker en lid zoogdierwerkgroep NHGL) introduceert de vliegende zoogdieren.

Interactieve les waarbij van alles aan bod komt.

  • De jaarcyclus van de hier verblijvende soorten wordt uitvoerig gepresenteerd;
  • Zijn de grotten de enige plaats waar vleermuizen komen? In welke straten zijn ze aanwezig? Waar houden zij hun nachtrust overdag?
  • Kunnen vleermuizen zien?
  • Hoe komt de vleermuis aan zijn eten?
  • Hoeveel nakomelingen krijgen ze? Zijn er ook crèches? 
  • Routes van zomer- naar winterverblijven, verkenning van winterverblijven; 
  • Wat te doen als er een vleermuis in je huis komt?

En nog veel meer over dit veelzijdige diertje!

Inhoud:

Tijdens de les gaan we in op de anatomie van de vleermuis, zijn manier van leven en zijn rol in onze woon- of leefomgeving. De leerlingen krijgen een aandenken mee naar huis.

Doel:

Deelnemers leren dat er bijzondere waarnemingen mogelijk zijn in hun eigen leefomgeving en dat vleermuizen daar een onderdeel van zijn. Ze leren hoe een vleermuis leeft, jaagt, eet en hoe ze zich voortplanten.

Bovendien leren de kinderen wat ze moeten doen als ze ergens een (gewonde) vleermuis aantreffen.

Tijdsinvestering:

90 minuten.

Opmerkingen:

Op verzoek aanvullende excursie in de woonplaats leerlingen: 2 avonduren.

Vleermuis excursie tijdens de vroege avonduren kan ook gehouden worden tijdens schoolvakanties of bijvoorbeeld op schoolkamp. In overleg.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

4. Kwaliteitsonderwijs11. Duurzame steden en gemeenschappen15. Leven op het land
Organisatie
Ger Beckers
Niveau
groep 5, groep 6, groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw), volwassenen
Periode
voorjaar en najaar
Plaats
Op school of bij jouw organisatie
Kosten
€ 72,50 per klas