<< terug naar het overzicht

Het Dierenbeschermersspel

We vinden het belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier met dieren omgaan. De relatie tussen mens en dier en dierenwelzijn staat dan ook centraal in het Dierenbeschermersspel. Dit lesspel is speciaal voor het basisonderwijs ontwikkeld.

Zie voor meer informatie de website van de Dierenbescherming.

Leverancier
Dierenbescherming
Type
Materiaal voor op school
Thema
dieren, natuur
Niveau
groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Periode
Hele jaar
Plaats
Op school
Uitvoering door
Groepsleerkracht
Kosten
Eventuele kosten zijn op te vragen bij de Dierenbescherming.
Kerndoelen
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen