Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Groene Voetstappenweek: 18-22 sept of week naar keuze

Gedurende één schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstapstickers. Tijdens deze landelijke actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal (o.a. 30 vormgegeven werkbladen: zie https://www.groenevoetstappen.nl/info/lesmateriaal/ ). Bovendien kunnen er Gouden Voetstappen verdiend worden door iets extra's te doen voor het milieu.

Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Doe ook (weer) mee en begin het schooljaar goed met aandacht voor duurzaamheid en verkeer!

Inhoud:

In het najaar vragen een heleboel partijen aandacht voor klimaatverandering. Vooral voor de toekomstige generaties is het van belang om tijdens de VN-klimaattop goede afspraken te maken over CO2-uitstoot. Daarom kunnen via Groene Voetstappen ook kinderen hun stem laten horen.

Tienduizenden kinderen lopen en fietsen naar school en laten daarmee zien dat klimaatneutraal reizen heel normaal is. In september verdienen ze hiermee ‘Groene Voetstappen en doen activiteiten die te maken hebben met klimaat, CO2 en verkeer. Bovendien kunnen Gouden Voetstappen worden verdiend door iets extra's te doen voor het milieu!

Doel:

Kinderen leren over de klimaatproblemen,de opwarming van de aarde en de consequenties daarvan. Bovendien wordt hen (en hun ouders) een handelingsperspectief geboden middels de actie tijdens de Groene Voetstappenweek.

Tijdsinvestering:

Voorbereiding door leerkracht: inleiding op Groene Voetstappen (max. 45 minuten)

Iedere dag in de klas een moment tijdens de Groene Voetstappenweek.

Verdere benodigdheden:

De kosten bedragen €0,25 per leerling. Deelname is digitaal (deelname op papier is sinds dit jaar niet meer mogelijk).

Voor dit bedrag krijgt de school een inlogcode voor het digitale scorebord. Dit scorebord is eenvoudig te voorzien van het aantal klassen dat deelneemt, als ook alle leerlingen die meedoen aan de actieweek. Je kunt het scorebord projecteren op het digibord om zo klassikaal de score bij te houden. 

Naast het Digitale Scorebord kan het beschikbare lesmateriaal kosteloos van deze website worden gedownload: https://www.groenevoetstappen.nl/info/lesmateriaal/.

Je ontvangt de factuur en het materiaal in september. Liever de actie in een andere week uitvoeren? Laat het dan even weten via groenevoetstappen@vereniginggdo.nl

Opmerkingen:

U kunt uw school aanmelden via www.groenevoetstappen.nl/aanmelden.

Iedere deelnemende school die deelneemt aan de Groene Voetstappen Week maakt ook kans op deelname aan de jaarlijkse landelijke Kinderklimaattop. De klimaattips van de kinderen worden tijdens deze top gepresenteerd aan het ministerie. Het aantal Groene Voetstappen van alle scholen in Europa wordt hier ook bekendgemaakt.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

4. Kwaliteitsonderwijs9. Industrie, innovatie en infrastructuur11. Duurzame steden en gemeenschappen13. Klimaatactie17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

21e eeuwse vaardigheden:

Kritisch denken, Probleem oplossen
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 1 t/m 8
Periode
landelijke week september 2023 of andere week naar keuze
Plaats
op school
Kosten
Deelname € 0,25 per leerling.