Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Veldlessen Grensmaas Borgharen

NIEUW: ook voor groep 6!

Maak kennis met nieuwe natuur. Tijdens de veldles in het nieuwe natuurontwikkelingsgebied van Borgharen en Itteren werken kinderen in groepjes van ca. 5 leerlingen, begeleid door een volwassene (bijv. ouders). Ze ontdekken de natuur door er samen op uit te trekken en (speur)opdrachten te maken. Ze observeren vogels en grote grazers, zoeken kleine beestjes, verzamelen stenen en speuren naar sporen. De benodigde materialen (zoekkaarten, verrekijkers, loepjes, schepnetten e.d.) neemt de excursieleider mee. Veldlessen Grensmaas Borgharen worden mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen CNME, ARK Rewilding Nederland en Staatsbosbeheer.

Doel:

Kinderen ontdekken de enorme variatie aan natuur die de Maasvallei te bieden heeft. Ze leren/ontdekken dat planten en dieren hun eigen plekje innemen in een voor hen geschikte biotoop.

Tijdsinvestering:

De voorbereiding in de klas - in de vorm van een gastles - duurt 1,5 uur.

De veldles duurt 1 dagdeel.

Verdere benodigdheden:

Kleding en schoeisel die tegen een stootje kan (eventueel regenkleding meenemen).

Kinderen mogen iets te eten en te drinken meenemen, maar dit blijft op de centrale plek. Rugzakjes en tassen gaan niet mee het gebied in (i.v.m. grote grazers).

Opmerkingen:

De voorbereiding voor de veldles a.d.h.v. een powerpoint presentatie, duurt ongeveer anderhalf uur. Deze verhaalt over de Maas als regenrivier en grindrivier, over hoogwaterbescherming en grindwinning en over de ontwikkeling van riviernatuur. Kinderen maken kennis met de Galloway-runderen en Konikpaarden die in het gebied leven en ze krijgen informatie over de veldles.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

4. Kwaliteitsonderwijs13. Klimaatactie14. Leven in het water15. Leven op het land

21e eeuwse vaardigheden:

Samenwerken, Kritisch denken
Organisatie
CNME Josien van Boekel
Niveau
groep 6, groep 7, groep 8
Periode
april, mei, juni, juli en september, oktober
Plaats
Grensmaas bij Borgharen
Kosten
Gratis