<< terug naar het overzicht

Klassewater (keuzekist)

Pakjes? Of water uit de kraan?

Bij Klassewater is het probleem van de grote hoeveelheid drankverpakkingen die de leerlingen van thuis meenemen. Die hoeveelheid kan veel minder als je op school alleen maar water mag drinken. Dus niet uit een flesje maar uit de kraan. Eens of oneens?

Met de keuzekist Klassewater komen meerdere aspecten ter sprake; de kwaliteit van ons drinkwater, onze gezondheid en de hoeveelheid afval die wij maken .
De keuzekist Klassewater is in samenwerking met het waterbedrijf Evides, en het waterbedrijf Dunea en GGD Haaglanden ontwikkeld.

Doel:

De leerlingen;

 • kunnen een afweging maken tussen drinkwater of drinken uit pakjes, waarbij zich bewust zijn van het afval-aspect en.het gezondheids-aspect.
 • kunnen met behulp van het internet informatie opzoeken en verwerken
 • kunnen hun mening verwoorden en er achter gaan staan.
 • kunnen belangen afwegen

Tijdsinvestering:

2-5 uur

Inhoud:

Een keuzekist bevat de volgende materialen:

 • een waardenbeladen kwestie in enigerlei vorm (knipselkaart, filmpjes op internet)
 • fotokaarten om beeld- en meningsvorming op gang te brengen
 • aanwijzingen voor leerkracht en leerlingen die hen door de ‘negen stappen aanpak’ leiden
 • toegang tot het internet middels een webadres (en inlog), waar leerlingen onderzoek kunnen doen naar bestaande meningen en opvattingen
 • een werkblad om dit onderzoek te structureren
 • een usb-stick met een verslag van een school die de kist eerder leende, met daarin hun ideeën over de kistkwestie
 • een handleiding en een inventarislijst
in de klas
Type
Lespakket
Niveau
groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Periode
hele jaar
Uitvoering door
leerkracht
Kosten *
Scholen binnen gemeente Delft & Pijnacker Nootdorp: €0,- Buiten deze regio: € 30,-
Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Kerndoel 48: Omgang met water

* Voor scholen uit Delft en Pijnacker-Nootdorp is een deel van het NME-aanbod gratis. Lees hier verder