<< terug naar het overzicht

Medicijnfabriek - Op school, het schoolplein

Op het schoolplein of in het klaslokaal bouwen we met elkaar een laboratorium om eigen medicijnen te maken.

In de Medicijnfabriek maken de leerlingen een medicijn (zalf, pil, thee) van planten die ze zelf vinden in de directe omgeving van de school of op het schoolplein. De workshop begint met een groepsgesprek over je gezondheid. Daarna zoeken de leerlingen via een stappenplan ‘Intuïtieve Plantbenadering’ een plant, waar ze in ons eigen laboratorium een medicijn van maken. Het medicijn wordt verpakt alsof je hem van de huisarts gekregen hebt.

Het gehele proces wordt begeleid door een plantenexpert die de planten determineert en de keuze van het medicijn bepaalt.

Bij deze les verwachten wij dat de groepsleerkracht aanwezig is en een actieve houding heeft bij het begeleiden van de leerlingen en deelnemen aan de les. Daarbij verdelen we de klas in kleine groepjes. Afhankelijk van de grootte van de klas is het prettig dat er één of twee ouders aanwezig zijn om een groepje te begeleiden. Dit gaat in overleg met de organisatie.

Meer informatie via: www.medicijnfabriek.nl. De Medicijnfabriek was finalist bij de Dutch Design Awards 2015 en Elisabeth van Thuringenprijs 2015.

Doel

  • Leerlingen leren zorg te dragen voor zichzelf, elkaar en het milieu
  • Leerlingen praten over hun eigen gezondheid en denken na over hoe ze hier handen en voeten aan kunnen geven en denken na over de gezondheid van anderen
  • Leerlingen leren over de natuur in hun directe omgeving, over biodiversiteit, verschillende onderdelen van de plant en hun gezonde werking en ze leren over het verschil in seizoenen
  • Leerlingen leren hoe een medicijn gemaakt wordt en over verschillende elementen van medicijnen zoals ingrediënten, houdbaarheidsdatum en bijsluiter

Tijdsinvestering

2 uur

Verdere benodigdheden

  • De school zorgt voor één begeleider per workshop.
  • Er is stroom en water nodig.
  • Bij slecht weer gebruiken we graag het klaslokaal (we hebben zo nodig eigen tafels).

Opmerkingen

Inschrijven tot uiterlijk 14 dagen voor aanvraag van de les.

Voor een aantrekkelijk kostenplaatje verzoeken wij u om meer workshops voor één dag te reserveren. De kosten zijn inclusief werkmateriaal, personeel, voorrijkosten en gebaseerd op maximaal drie workshops. Mogelijk kunnen de kosten worden betaald vanuit het cultuureducatiebudget van Voucherbeheer Amsterdam.

Leverancier
Circus Andersom
Type
Lessen op natuurlocatie
Thema
biodiversiteit, duurzaamheid, milieu, natuur, planten, voeding, natuur en techniek, seizoenen
Niveau
groep 5, groep 8
Periode
Maart t/m oktober
Plaats
Op school, het schoolplein
Uitvoering door
Plantenexpert + laborant + groepsleerkracht + in overleg 1 of 2 ouders
Kosten
€ 400,- voor 1 workshop, €550,- voor 2 workshops op dezelfde dag en € 650,- voor 3 workshops op dezelfde dag.
Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid
Kerndoel 35: Redzaam gedrag
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 44: Kennis van produkten