Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Bewustwording luchtkwaliteit O&O

Lucht is van levensbelang! Ga als echte wetenschapper op onderzoek uit en leer meer over lucht en luchtkwaliteit. Het project bestaat uit 3 lessen onderzoekend leren, waarin we leren over leren over lucht(kwaliteit) en hoe ja als onderzoeker een goede onderzoeksvraag maakt. Dan aan de slag met je eigen onderzoek! Tot slot presenteer je de resultaten aan de klas.

Video-impressie van de lessen op: https://youtu.be/A3N_wWcwaFY

Inhoud:

Les 1: Wat is lucht eigenlijk en wat is luchtkwaliteit? Dit zoeken we uit. Ook leer je hoe je zelf kunt bijdragen aan schone lucht. Je leert wat een goede onderzoeksvraag is en oefent hiermee. Tot slot bedenk je met je groepje je eigen onderzoeksvraag over lucht(kwaliteit).

Les 2: Met je groepje werk je je eigen onderzoeksvraag uit tot een echt onderzoeksplan. Dit onderzoek gaan we ook echt uitvoeren in en rondom de school. De metingen worden nauwkeurig vastgelegd.

Les 3: Het onderzoek wordt vertaald naar een mooie (poster)presentatie die je voor de klas geeft.

Doel:

Kinderen worden zich bewust van het belang van schone lucht en leren hoe zij hier zelf aan kunnen bijdragen. Zij leren hun eigen onderzoeksplan te maken én uit te voeren als echte wetenschappers.

Tijdsinvestering:

Per gastles 90 minuten. Tussen de 2e en de 3e les evt. wat tijd om de presentatie af te maken.

Verdere benodigdheden:

Een leskist met werkbladen en onderzoeksmaterialen. Deze worden meegenomen door het CNME.

Opmerkingen:

Na uw reservering neemt een medewerker van het CNME contact met u op om concrete data van de afzonderlijke lessen vast te leggen. Deze les is ook als Lesson-up te boeken, met uitleen van de meetinstrumenten. Neem hiervoor contact op: jessie.steevens@cnme.nl.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

3. Goede gezondheid en welzijn4. Kwaliteitsonderwijs9. Industrie, innovatie en infrastructuur11. Duurzame steden en gemeenschappen13. Klimaatactie

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Probleemoplossend vermogen, Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Ict-basisvaardigheden, Mediawijsheid
Organisatie
CNME Maastricht en regio
Niveau
groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw)
Periode
Hele jaar
Plaats
Op en rondom school
Kosten
Gratis voor scholen in de gemeenten Maastricht en Meerssen