Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Aan de slag met zwerfafval: #PickitUp

Met #PickitUp duik je in de wereld van zwerfafval. Wát is zwerfafval en wat is plastic soep? Wat is de impact ervan op de natuur, voor de mens en voor onze toekomst? Met #PickitUp worden deelnemers zich bewust van de eigen bijdrage aan dit probleem en vooral: wat kunnen we er samen tegen doen? Het schoonhouden van de eigen leefomgeving staat centraal. Naast minimaal een begeleide basisles per klas en een opschoonactiviteit in de schoolomgeving (per klas of met meerdere klassen samen), kunnen activiteiten op maat worden aangevuld bijvoorbeeld knutselen met afval of een onderzoeksopdracht. Indien mogelijk en wenselijk betrekken we buurtbewoners en partners in de wijk om mee te doen!

Inhoud:

Deelname aan #PickitUp houdt in ieder geval een basispakket in:

Een introductieles per groep en het opruimen van de (school-)omgeving met de deelnemende groepen samen, op zelfde dag/dagdeel of op 2 verschillende dagen/dagdelen.

Inhoud introductieles:
- Een visuele presentatie over plastic soep  
- Instructies voor het opruimen tijdens de opruimactie

Inhoud opruimactie:
Gewapend met hesjes, handschoenen, prikkers en vuilzakken gaan de deelnemers in groepjes op pad om de (school) omgeving op te schonen. Alle materialen en afvoer van afval worden verzorgd.

Optioneel:
Indien zwerfafval als centraal thema ingezet wordt op school, zijn er diverse mogelijkheden om hier samen met #PickitUp vorm aan te geven. Bijvoorbeeld knustelen met afval, een presentatie van een medewerker van stadsreiniging of een excusie. Naast educatie is participatie een belangrijke pijler: bij het project #PickitUp is het mogelijk om bewoners en/of partners in de schoolomgeving te betrekken bij het programma, bijvoorbeeld de omringende scholen, buurtplatfora, sociaal- maatschappelijke wijkinitiatieven, het verenigingsleven en omliggende winkelcentra.

Doel:

Deelnemers beseffen de impact van het (zelf) veroorzaken van zwerfafval en leren dat het probleem alleen opgelost kan worden door het zelf en samen met anderen letterlijk en figuurlijk op te pakken: Pick it up!

Tijdsinvestering:

Van 1 dagdeel tot meerdere dagen

Verdere benodigdheden:

Ouderbegeleiding: door de school wordt verzocht om ouders aan te sporen om mee te lopen tijdens de opruimactie wanneer het jonge deelnemers betreft. #PickitUp adviseert om per 6 kinderen 1 volwassene mee te laten doen.

Kledingvoorschriften: Deelnemers dienen tijdens de opruimactie stevig en dicht schoeisel te dragen, en lichaamsbedekkende (niet nieuwe!) kleding zoals een lange broek en trui, vest of jas met lange mouwen.

Opmerkingen:

https://www.cnme.nl/pickitup

Duurzame ontwikkelingsdoelen

4. Kwaliteitsonderwijs6. Schoon water en sanitair11. Duurzame steden en gemeenschappen12. Verantwoorde consumptie en productie14. Leven in het water15. Leven op het land17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Sociale en culturele vaardigheden, Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen
Organisatie
CNME Maastricht en regio
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Plaats
In school en schoolomgeving
Kosten
Gratis in de gemeenten Maastricht en Meerssen, daarbuiten op offertebasis.