<< terug naar het overzicht

Groene Voetstappen

Bewustwordingsactie (3e week september)

Gedurende één schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstapstickers. Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal (30 vormgegeven werkbladen). Bovendien kunnen er Gouden Voetstappen verdiend worden door iets extra's te doen voor het milieu.

Iedere school mag vier leerlingen afvaardigen naar de landelijke Kinderklimaattop die in het voorjaar zal plaatsvinden. De klimaattips van de kinderen worden hier gepresenteerd aan het ministerie. Het aantal Groene Voetstappen van alle scholen in Europa wordt hier ook bekendgemaakt.

Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Doe ook (weer) mee en begin het schooljaar goed met aandacht voor duurzaamheid en verkeer!

Doel:

Kinderen worden met ‘Groene Voetstappen’ op een leuke manier betrokken bij het klimaat en leveren op eigen wijze een bijdrage aan gezonde lucht en een veilige omgeving. Dit doen ze door een week lang lopend en fietsend (of op andere CO2-uitstootvrije manieren) naar school te gaan en de opdrachten uit het stickerboekje uit te voeren.

In de les kan extra aandacht besteed worden aan klimaat, vervoer, weer en energie. 

Tijdsinvestering:

Zie de docentenhandleiding.

Opmerkingen:

Deelname met digitaal scorebord € 0,20 per leerling. Deelname met digitaal scorebord plus gedrukte stickers en boekjes € 0,40 per leerling (ex BTW en verzendkosten).

Aansluiting bij kerndoelen onderwijs
De actie sluit goed aan bij Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie. En kinderen leren nóg meer. Zoals:

  • zorg te dragen voor hun lichamelijke gezondheid;
  • zich redzaam te gedragen als verkeersdeelnemer en als consument;
  • met zorg om te gaan met het milieu;
  • oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Inhoud:

Tijdens de Groene Voetstappenweek komen alle kinderen lopend, steppend of met de fiets naar school. Op school wordt dit vastgelegd in een digitaal scorebord (op het digibord) en met een sticker in een persoonlijk stickerboekje. Naar wens kunnen de leerkrachten met behulp van les- en werkbladen aandacht besteden aan de onderwerpen klimaat, verkeer, energie en natuur. Met extra activiteiten kunnen de kinderen Gouden Voetstappen verdienen.

Er is digitaal lesmateriaal en (tegen betaling) zijn de stickerboekjes te bestellen.

in de klas buiten
Type
Projecten
Niveau
groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Uitvoering door
leerkracht
Kosten *
gratis
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu

* Voor scholen uit Delft en Pijnacker-Nootdorp is een deel van het NME-aanbod gratis. Lees hier verder