<< terug naar het overzicht

Eco-School

Word een duurzame school!

Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er al meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 51.000 deelnemende scholen in 67 landen. In Nederland zijn er 153 deelnemende scholen.

Eco-Schools is gebaseerd op het principe 'student-led change': De leerlingen worden gestimuleerd om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen en om de medeleerlingen, het schoolpersoneel en de ouders te enthousiasmeren, zij vormen zo het begin van de verandering.

Reden om deel te nemen – gegeven door deelnemende scholen zelf:

  • Structuur: van ad hoc-projecten naar een integraal geheel
  • Duurzaam onderwijs: whole-school approach
  • Profilering als duurzame onderwijsinstelling
  • Besparingen

De Papaver is Eco-School begeleider en helpt je door de stappen heen tot de Groene Vlag! Wil je meer informatie of je school aanmelden? Mail naar contact@papaverdelft.nl.

Doel:

Eco-Schools geeft structuur aan de vele projecten en activiteiten die te maken hebben met duurzaamheid. Door inbedding van Eco-Schools in het curriculum wordt inzicht gegeven in wat de school in welk leerjaar aan duurzaamheid doet.

Doordat leerlingen ervaringen opdoen en met elkaar delen, ontwikkelen zij zichzelf. Eco-Schools gaat niet alleen over duurzaamheid als inhoudelijk thema, maar heeft ook een directe link met vakken als economie, aardrijkskunde, wiskunde en rekenen, taal (zeker bij internationale uitwisseling), biologie en vakken als NLT, O&O etc. Deelnemers aan een Ecoteam komen in aanraking met diverse vaardigheden zoals onderzoeken, debatteren, vergaderen, overleg met besluitvormers; uitwisselen van informatie, pr, vormgeving etc.

Tijdsinvestering:

De gemiddelde doorlooptijd van het Eco-Schools programma is twee jaar. Het is niet bedoeld als een eenmalig project dat in een paar maanden wordt uigevoerd, maar als iets waar zeker twee schooljaren actief aan wordt gewerkt. Op die manier wordt een basis gelegd voor borging binnen de school.

De tijdsbesteding per school verschilt sterk. Zo zijn er scholen waar ouders de begeleiding verzorgen terwijl het bij andere scholen enkele docenten zijn. De leerlingen vervullen de belangrijkste rol in de verandering die een school ondergaat.

Opmerkingen:

De Papaver is begeleider van Eco-schools. Een van onze medewerkers zal het Eco-Team ondersteunen bij het doorlopen van de stappen op weg naar de Groene Vlag.

De kosten bedragen €2500 euro voor de eerste 2 jaar (1 cyclus). Hierna zijn de kosten €750 per jaar. Hiervoor krijg je begeleiding vanuit De Papaver en SME-advies.

Gemeente Delft wil haar basisscholen tegemoed komen in deze kosten, laat de kosten dus geen reden zijn om je interesse niet te tonen!

Inhoud:

Zie https://www.eco-schools.nl/over-eco-schools/hoe-het-werkt/de-stappen.

in de klas
Type
Programma
Niveau
(onbekend)
Periode
doorlopend project
Plaats
op school
Uitvoering door
Eco-Team
Kosten *
zie tekst

* Voor scholen uit Delft en Pijnacker-Nootdorp is een deel van het NME-aanbod gratis. Lees hier verder