<< terug naar het overzicht

Water & Klimaat

Maak je straat klimaatproef!

Met dit lespakket ontdekken leerlingen wat ze zelf kunnen doen aan de gevolgen van klimaatverandering. Want het klimaat verandert; het gaat harder regenen, we krijgen vaker wateroverlast en de zomers worden heter en droger. Leerlingen ontdekken welke maatregelen het waterschap en de gemeente nemen én wat zij zelf, hun school en hun omgeving kunnen doen om minder wateroverlast en hittestress te hebben door het veranderende klimaat. Want iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om ook in de toekomst de voeten droog te houden.

Doel:

Wil je ook aan de slag om wateroverlast en hitte in jouw straat zoveel mogelijk te voorkomen? Ontdek op deze website welke maatregelen mogelijk zijn om een wijk klimaatproof te maken, en waarom dat zo belangrijk is.

Tijdsinvestering:

eigen invulling

Opmerkingen:

Aangeboden door Hoogheemraadschap Delfland.

Inhoud:

Het bestaat uit lesmateriaal wat de docent zelf kan gebruiken voor praktijklessen en is te downloaden op: https://www.waterklimaatles.nl/

in de klas
Leverancier
Hoogheemraadschap van Delfland
Type
Digitaal aanbod
Niveau
groep 6, groep 7, groep 8
Uitvoering door
leerkracht
Kosten *
gratis
Kerndoelen
Kerndoel 43: Weer en klimaat

* Voor scholen uit Delft en Pijnacker-Nootdorp is een deel van het NME-aanbod gratis. Lees hier verder