<< terug naar het overzicht

Lesbrieven van de Dierenbescherming

Begin 2013 deed de Dierenbescherming een onderzoek naar de kennis over dierenwelzijn bij groep 7 van het basisonderwijs. De vragen besloegen negen thema’s. Op basis van de resultaten ontwikkelden we negen lesbrieven voor de bovenbouw. Deze behandelen de leefwijze en gedrag van de diersoort of diergroep. De lesbrieven kun je downloaden via de website van de Dierenbescherming.

Leverancier
Dierenbescherming
Type
Materiaal voor op school
Thema
dieren, natuur
Niveau
groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Periode
Hele jaar
Plaats
Op school
Uitvoering door
Groepsleerkracht
Kosten
Eventuele kosten zijn op te vragen bij de Dierenbescherming.
Kerndoelen
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen