<< terug naar het overzicht

NATUURLIJK ZUIVEL

Wat is zuivel? Welke weg legt de melk van een koe af? Hoe gaan moderne melkveebedrijven om met duurzaamheid? Met het lesprogramma ‘Natuurlijk Zuivel! – Op de boerderij van Jet’ leren leerlingen uit groep 5-6 van alles over zuivel. In de digitale omgeving vormen vlogs van boerin Jet en een interactieve klikplaat van Jets boerderij de spil van het materiaal. Jets boerderij brengt de wereld van zuivel tot leven en geeft een inkijkje in het werken en leven op een melkveehouderij.

Naast de herkomst van zuivel gaat het materiaal uitgebreid in op gezonde voeding, verantwoorde keuzes maken en de rol van zuivel binnen de Schijf van Vijf. De inhoud van de lessen is gebaseerd op het leerplankader voeding van SLO en de criteria van Jong Leren Eten en Gezonde School. De opdrachten in het modulair opgebouwde lespakket zijn afwisselend en speels van aard, met aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden, ontdekkend leren en ouderbetrokkenheid.

Doel:

De leerling ontdekt en leert alles over de zuivelindustrie van Nederland.

Tijdsinvestering:

Zelf in te delen

Inhoud:

Op de website: https://www.zuivelonline.nl/onderwijs/ vind je diverse lespakketten voor diverse doelgroepen.Voor groep 1-4 download of bestel je gratis het prentenboek, de vertelplaat en de docentenhandleiding.Voor groep 5-6 download of bestel je gratis het boek, het werkboekje, de poster en de docentenhandleiding.Voor groep 7-8 zijn diverse materialen te bestellen.

Opmerkingen:

Wij versturen de materiaalpaketten 2x per jaar.De 1e zending vindt plaats in november, de 2e zending in maart.

Type
Doe en beleef in de omgeving van school-leerkracht
Niveau
groep 1 t/m 8
Periode
Het hele schooljaar
Plaats
School
Kosten
Gratis
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Kerndoel 46: Dagritme en seizoenen
Domeinen
Voeding
Trefwoorden
melk
zuivel
koe
gratis
lespakket
klas
opschool
school
melkkoe
boerderij
voedsel