<< terug naar het overzicht

Plastic Soep Composities- Op school

Plastic Super is een Kunst Educatief lesprogramma dat basisschoolleerlingen, naast het
stimuleren van hun creativiteit, informeert over de plastic problematiek in de wereld.
Plastic Super helpt leerlingen om hun betrokkenheid ten aanzien van natuur en milieu te
vergroten. Door kennisoverdracht te verbinden aan creatieve vaardigheden worden de
leerlingen gemotiveerd en blijft kennis beter beklijven.
Het lesprogramma start met een videobrief van de zee, waarin de zee vraagt of de
leerlingen kunnen helpen.
Daaropvolgend wordt de opdracht uitgelegd dmv. van een filmpje en voorbeelden.
De klas wordt verdeeld in groepjes van ± 3 kinderen waarvan een kind de kapitein is.
Er is keuze uit verschillende gekleurde winkelmandjes en grote vellen gekleurd papier, de
kapitein mag kiezen.
De groepjes vullen het winkelmandje met plastic in dezelfde kleur
en maken interessante composities op een gekleurd vel papier.
Ze leren over vorm en kleur en hoe je iets mooi neerlegt.
De kunstwerk en worden gefotografeerd en daarna ronden we af met de uitreiking van een
diploma voor het helpen van de zee.
De foto’s worden z.s.m. naar school gestuurd zodat de leerkracht het project kan afsluiten
met een evaluatie op het digi-bord.

Dit lesprogramma verlangt medewerking van de leerkracht maar hoeft niet,
voorbereiding is niet nodig!
Les wordt in zijn geheel verzorgd door Studio Saar
Mailadres studiosaareducatie@gmail.com

Doel

Doelstelling 1, door leerkracht op school:

  • Leerlingen leren wat plastic soep is en wat dit voor effect heeft op mens en dier
  • Leerlingen helpen hun inzicht in en betrokkenheid ten aanzien van natuur en milieu te vergroten en ondersteunen bij het duurzaam omgaan met natuur en milieu

Doelstelling 2, door leerkracht op school:

  • De leerlingen onderzoeken hun eigen leefomgeving op plastic afval samen met ouders, verzorgers en leerkrachten
  • De leerlingen verwerven enige kennis over de plastic soep en en krijgen waardering voor aspecten van de natuur
  • Leerlingen worden zich bewust van de hoeveelheid plastic afval en wat dit voor effect heeft op mens en milieu. Kunnen we misschien iets aan ons eigen gedrag veranderen?

Doelstelling 3, middels deze activiteit verzorgd door Studio Saar:

  • De leerlingen werken met verschillende materialen en gereedschappen
  • De leerlingen leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte en compositie en reflecteren op elkaars werk

Tijdsinvestering

Voorbereiding door de leerkracht ongeveer 1 uur (zie beschrijving bij verdere benodigdheden).
Activiteit door educatief medewerker van Studio Saar ongeveer 1 uur.

Leverancier
Studio Saar
Type
Lessen in de schoolomgeving
Thema
afval, milieu
Niveau
groep 1 t/m 4
Periode
Hele jaar
Plaats
Op school
Uitvoering door
Voorbereiding door leerkracht, activiteit door educatief medewerker Studio Saar
Kosten
€ 225,- per les
Kerndoelen
Kerndoel 35: Redzaam gedrag
Kerndoel 39: Milieu