<< terug naar het overzicht

Kostuums maken van plastic afval - Op school

Plastic Super is een Kunst Educatief lesprogramma dat basisschoolleerlingen, naast het stimuleren van hun creativiteit, informeert over de plastic problematiek in de wereld. Plastic Super helpt leerlingen om hun betrokkenheid ten aanzien van natuur en milieu te vergroten. Door kennisoverdracht te verbinden aan creatieve vaardigheden worden de leerlingen gemotiveerd en blijft de kennis beter beklijven.

Het lesprogramma start met een videobrief van de zee, waarin de zee vraagt of de leerlingen hem kunnen helpen. Er wordt een brief gestuurd naar ouders/verzorgers om hun kinderen te helpen bij het verzamelen van plastic in hun eigen leefomgeving. In een kringgesprek bespreekt de leerkracht met de leerlingen de opbrengst en sorteren ze het samen op vorm en kleur. Ergens in school of in de klas richten de leerlingen een Plastic Supermarkt in met dozen, bakken of kistjes die op school te vinden zijn. Het plastic super bord en de paspoppen met de plastic superschorten horen bij het lesprogramma. Met Studio Saar in de klas evalueren we wat we geleerd en ervaren hebben tijdens de voorbereidingen en hoe we ons eigen gedrag en dat van anderen zouden kunnen verbeteren. Na de kennisoverdracht gaan we aan de slag en maken de leerlingen van plastic afval eigenzinnige kunstwerken. Alle leerlingen worden met hun kunstwerk gefotografeerd en daarna ronden we af met de uitreiking van een diploma voor het helpen van de zee. De foto’s worden z.s.m. naar school gestuurd zodat de leerkracht het project kan afsluiten met een evaluatie op het digi-bord.

Tip: Met een eindexpositie geef je de leerlingen de ruimte hun boodschap over te dragen aan hun ouders/verzorgers/familie en vrienden en geef je ze een podium.

Dit lesprogramma verlangt medewerking en voorbereiding van de leerkracht.

Kijk voor meer informatie over de lesprogramma's op: https://www.studiosaareducatie.nl/

Doel

Doelstelling 1, door leerkracht op school:

 • Leerlingen leren wat plastic soep is en wat dit voor effect heeft op mens en dier
 • Leerlingen helpen hun inzicht in en betrokkenheid ten aanzien van natuur en milieu te vergroten en ondersteunen bij het duurzaam omgaan met natuur en milieu

Doelstelling 2, door leerkracht op school:

 • De leerlingen onderzoeken hun eigen leefomgeving op plastic afval samen met ouders, verzorgers en leerkrachten
 • De leerlingen verwerven enige kennis over de plastic soep en en krijgen waardering voor aspecten van de natuur
 • Leerlingen worden zich bewust van de hoeveelheid plastic afval en wat dit voor effect heeft op mens en milieu. Kunnen we misschien iets aan ons eigen gedrag veranderen?

Doelstelling 3, middels deze activiteit verzorgd door Studio Saar:

 • De leerlingen werken met verschillende materialen en gereedschappen
 • De leerlingen leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte en compositie en reflecteren op elkaars werk

Tijdsinvestering

Voorbereiding door de leerkracht ongeveer 1 uur (zie beschrijving bij verdere benodigdheden).
Activiteit door educatief medewerker van Studio Saar ongeveer 2 uur.

Verdere benodigdheden

Opdracht voor de leerlingen:

Draag die dag een zwart t-shirt of neem het mee. (Dit geeft een mooi effect op de foto’s die Studio Saar van jullie gaat maken, een gekleurd t-shirt leidt af van het kostuum).

Deelname van de leerkracht en een assistent is noodzakelijk, eventueel hulp van 2 bovenbouwers.

Van belang is dat de leerkracht, voordat Studio Saar in de klas komt, de leerlingen op de hoogte brengt van het thema Plastic Soep.

Wat is de impact van de plastic soep voor mens en dier?

In het lesprogramma zijn links te vinden die betrekking hebben op het thema. Het lesprogramma wordt gestart met de videobrief van de zee

https://www.youtube.com/watch?v=7HE_xtX20ng

Laat de leerlingen nadenken over hoe de zee te helpen, wat zouden we kunnen veranderen aan ons eigen gedrag?

De leerkracht heeft een eigen tasje plastic afval bij zich en bespreekt met de leerlingen wat er allemaal inzit. Laat de leerlingen nadenken over oplossingen. Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat er minder plastic wordt gebruikt? Zou het helpen om je brood altijd in een broodtrommel te doen en geen plastic zakjes meer te gebruiken, of je drinken mee te nemen in een drinkbeker i.p.v. pakjes? Kunnen we het recyclen, zo ja hoe werkt dat dan?

Ga in groepjes zoeken op internet naar informatie over de plastic soep en maak hiervan een verslag met tekst en beeld. Je zou elke groep een thema kunnen geven

 • Wat is plastic soep, wat zijn microplastics, hoe ontstaat het?
 • Wat heeft de plastic soep voor impact op de dieren?
 • Recyclen hoe doen ze dat?
 • Oplossingen, wat kun je er allemaal aan doen?
 • Wat zou je bv aan je eigen gedrag kunnen veranderen?
 • Of heb je een idee net als Bojan Slat, ken je hem niet? Google dan even of open de link. https://www.theoceancleanup.com

Hang de werkstukken op in de klas en bespreek ze met elkaar. Ondertussen heeft de leerkracht de begeleidende brief naar de ouders gestuurd. De leerlingen verzamelen vooraf aan de activiteit plastic afval in hun eigen leefomgeving en nemen dit mee naar school. Het plastic afval wordt verzameld in de Plastic Supermarkt waar ze het sorteren op vorm en kleur.

Leverancier
Studio Saar
Type
Lessen op natuurlocatie
Thema
afval, milieu
Niveau
groep 7, groep 8
Periode
Hele jaar
Plaats
Op school
Uitvoering door
Voorbereiding door leerkracht, activiteit door educatief medewerker Studio Saar
Kosten
€ 250,- per les
Kerndoelen
Kerndoel 35: Redzaam gedrag
Kerndoel 39: Milieu