Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Kennismaking met de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

De 17 Werelddoelen van de Verenigde Naties zijn in 2015 vastgesteld maar nog weinig bekend. In feite is dit onze agenda voor 2030. De afgelopen jaren hebben al een heleboel schole nkennisgemaakt met de doelen via deze les of de SDG-box die op elke school in Maastricht en alle Kom Leren scholen aanwezig is. In deze les gaan kinderen aan de slag met de Werelddoelen en laten we hen nadenken over het belang hiervan voor hun eigen leven en dat van hun medemensen.

Inhoud:

Kinderen denken na over de huidige problemen in hun omgeving en in de wereld. Zij worden uitgenodigd zelf een bijdrage te leveren aan het duurzaam oplossen hiervan.

Doel:

De kinderen leren over de 17 Werelddoelen van de VN en krijgen daarbij een handelingsperspectief aangereikt.

Kinderen worden aangemoedigd om eigen oplossingen aan te dragen voor een duurzamere en/of socialere wereld.

Kinderen ontdekken dat lokale acties invloed hebben op de hele wereld.

Tijdsinvestering:

Gastles 1: 60-75 min. Kennismaking met de werelddoelen, afgesloten met thuisopdracht voor een SDG actie/bijdrage.

Gastles 2: 45 min. Leerlingen presenteren elkaar hun zelfgedachte én uitgevoerde SDG actie/bijdrage.

Opmerkingen:

Deze les wordt momenteel in een nieuwe jas gestoken door medewerkers van CNME. Zodra details bekend zijn, worden die op deze plek gedeeld.

Er is geen voorbereiding door de groepsleerkracht nodig. Betrokkenheid bij een thuisopdracht van de leerlingen gewenst.

De les wordt gegeven door een medewerker van CNME of een enthousiaste vrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over de les.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

1. Geen armoede2. Geen honger3. Goede gezondheid en welzijn4. Kwaliteitsonderwijs5. Gendergelijkheid6. Schoon water en sanitair7. Betaalbare en duurzame energie8. Waardig werk en economische groei9. Industrie, innovatie en infrastructuur10. Ongelijkheid verminderen11. Duurzame steden en gemeenschappen12. Verantwoorde consumptie en productie13. Klimaatactie14. Leven in het water15. Leven op het land16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Probleemoplossend vermogen, Kritisch denken, Creatief denken
Organisatie
CNME Maastricht en regio
Niveau
groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw)
Periode
najaar; in overleg op andere momenten
Plaats
Op school
Kosten
Gratis voor scholen in Maastricht, buiten Maastricht op offertebasis.