<< terug naar het overzicht

1801 - RekenRoute SpelBox groep 3 oriƫntatie getallen

Onze RekenRoute SpelBoxen

bevatten spelmaterialen

die ondersteunend kunnen werken

om spelenderwijs betreffende domeinen

te oefenen (voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben)

te automatiseren (voor alle leerlingen)

te verdiepen (voor leerlingen die meer aankunnen)

Kijk voor een snelle spelinstructie naar beschikbare youtube-filmpjes
van de betreffende spellen.

Ook in de kist;  de nieuwe remediërende uitgave Reken Route van Malmberg

(o.a. passend bij de nieuwe methodes Pluspunt en Wereld in getallen)

Dit zegt de methode zelf over de meerwaarde:

Elk kind verdient een goede rekenbasis. Ook de kinderen voor wie het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet haalbaar is. Speciaal voor hen is er Rekenroute. Met Rekenroute werken deze kinderen op hun eigen leerlijn. Daarnaast is Rekenroute geschikt voor kinderen die (tijdelijk) extra rekentijd krijgen ingepland op domeinen die ze niet beheersen. Zo is Rekenroute een ideaal rekenaanbod voor rekenzwakke kinderen in groep 3 t/m 8, die in plaats van of naast de reguliere rekenmethode kan worden gebruikt. Niet zomaar oefenen, maar een doorlopende leerlijn mét instructie, zodat de kinderen de rekenstrategieën gaan begrijpen en gemotiveerd blijven. Met Rekenroute geef jij kinderen de beste rekenbasis op hún niveau.

 • Complete leerlijn voor leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven

 • Beste didactiek mét instructie

 • Werkboekjes per domein, voor het werken op een eigen leerlijn of inzetbaar tijdens de extra rekentijd

  Onze kisten zijn uitleenbaar

  en samengesteld op doelgroep

  en domein/ rekendoel.

  De spellen worden o.a. aanbevolen door het SLO en die staan ook op de website

  www.rondjerekenspel.nl

Doel:

rekendoelen van eigen leerlijn halen

Tijdsinvestering:

afhankelijk van de uitwerking

Opmerkingen:

Suggesties om de kisten in te zetten:

RT voor individuele leerling of groepje

Groepsgewijs inoefenen van leerstof passend bij domein

Passende leerstof voor plusgroep (evt. zelfstandig na instructie)

Circuit voor de groep

Inhoud:

zie foto

Thema
Rekenkisten
Leverancier
1801 - Edutheek
Type
Leskisten
Niveau
groep 3
Periode
januari t/m december
Plaats
lokaal
Uitvoering door
leerkracht
Kosten *
Afhankelijk van het Edutheek-abonnement. Nog geen lid? Neem contact op via 1801.nl/contact