Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Landelijke themadagen NME

Warme truiendag, boomfeestdag, buitenlesdag etcetera. Verschillende landelijke organisaties organiseren jaarlijks een themadag rondom NME thema's. Vele hiervan bieden ook downloadbaar lesmateriaal, waarmee je als school of klas laagdrempelig aan de slag kunt. We hebben een selectie gemaakt van diverse dagen, verspreid over het schooljaar. Ter inspiratie - zie bijlage 

In de bijlage vindt je het overzicht, met links naar de betreffende websites. Wil je op die dag graag iets organiseren? Denk aan een gastles of plantactie. Neem contact op: CNME denkt graag mee!

Kort overzicht (zie bijlage voor meer info)
- September: verjaardag Sustainable Development Goals VN
- Oktober: schooldag van de duurzaamheid
- Oktober: bodemdierendagen
- November: natuurwerkdag
- Januari: nationale tuinvogeltelling in de klas
- Februari: warmetruiendag
- Maart: boomfeestdag
- April: buitenlesdag
- April: dag van de aarde
- juni: wereld milieudag
- juni: modderdag

Opmerkingen:

Wil je een activiteit samen met CNME organiseren? Neem ruim tevoren contact op.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

1. Geen armoede2. Geen honger3. Goede gezondheid en welzijn4. Kwaliteitsonderwijs5. Gendergelijkheid6. Schoon water en sanitair7. Betaalbare en duurzame energie8. Waardig werk en economische groei9. Industrie, innovatie en infrastructuur10. Ongelijkheid verminderen11. Duurzame steden en gemeenschappen12. Verantwoorde consumptie en productie13. Klimaatactie14. Leven in het water15. Leven op het land16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken, Probleem oplossen
Organisatie
CNME Maastricht en regio
Niveau
Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, groep 1 t/m 8, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen
Plaats
nader te bepalen
Kosten
afhankelijk van wensen wel/geen kosten
Informatie
Bekijk bestanden