<< terug naar het overzicht

Actieve buitenles over zwerfafval-rondom de school

In deze les gaan we met de hele klas naar buiten en leren over hoe lang de afbraaktijd is van afval, over waar afval van gemaakt is, en welk afval in welke afvalbak hoort. Dit doen we aan de hand van een actieve quiz: per vraag rennen de kinderen naar het volgens hen juiste antwoord.
Hierna gaan we in groepjes op pad en verkennen we hoe het gesteld is met de eigen schoolomgeving. Wat ligt er, en hoe zou het er gekomen zijn? Wat is onze eigen rol in het schoonhouden van de omgeving? Tijdens het verkennen, rapen we het afval op en turven we wat we vinden.
Op het einde kijken we wie er het meeste soorten afval heeft verzameld. Dit motiveert de kinderen om goed te kijken naar wat er allemaal buiten ligt. Elk groepje gaat op pad met een educatief medewerker van Recycle Valley of een docent/begeleider van school.

Doel

Doelstelling 1: Leerlingen vergaren kennis over de gevolgen van zwerfafval
Doelstelling 2: Leerlingen maken kennis met de waarde van afval als grondstof
Doelstelling 3: Leerlingen worden bewust over hun eigen rol in het schoonhouden van hun leefomgeving

Tijdsinvestering

1 tot 1, 25 uur

Opmerkingen

Voor deze les is het prettig als er vanuit school twee (of als mogelijk drie begeleiders) bij zijn (afhankelijk van de groepsgrootte), zodat er kleinere groepjes gemaakt kunnen worden. Mocht de school geen tweede begeleider beschikbaar hebben, kunnen wij een extra educatief medewerker inzetten of de les twee keer aan de helft van de groep aanbieden.

Leverancier
Recycle Valley
Type
Lessen in de schoolomgeving
Thema
afval, duurzaamheid, energie
Niveau
groep 1 t/m 8
Periode
Hele jaar
Plaats
bij de school
Uitvoering door
1 of 2 educatief medewerkers van Recycle Valley
Kosten
€ 120,- bij 1 educatief medewerker, € 180,- bij 2 educatief medewerkers
Kerndoelen
Kerndoel 35: Redzaam gedrag
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 44: Kennis van produkten