<< terug naar het overzicht

GigaGroen Excursie

Bij de Giga Groene excursie gaan we voorlezen én naar buiten. De NME docent leest voor uit een boek met een natuurthema en gaat vervolgens met de leerlingen op onderzoek uit in de natuurlijke schoolomgeving: kan de klas vlakbij school net zo iets meemaken als in het boek? 
Aan het begin van de les lezen we (een stukje) voor uit het gekozen boek, dit kan buiten of in de klas. Daarna doen we natuuractiviteiten die aansluiten bij het gekozen boek. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar een dier of boom die belangrijk is in het boek. Of de leerlingen doen bepaalde activiteiten die de hoofdpersonen uit het boek doen na. Hoe dichter we bij het boek komen, hoe beter! De koppeling tussen het kinderboek en directe natuurervaringen in de schoolomgeving, verdiept zowel de leeservaring als de natuurervaring. 
Het boek dat we kiezen kan elk gewenst natuurthema hebben (bv herfst, lente, kleine beestjes, vogels). De school kan zelf een boek kiezen of de natuurdocent kiest een boek. 
De Giga Groene excursie is de voorleesvariant op de gangbare natuurexcursies in de schoolomgeving. Deze excursie is geïntroduceerd ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 2022 die als thema Giga Groen had.

Voorlezen en natuuractiviteiten
Voorlezen prikkelt de fantasie en nieuwsgierigheid van kinderen. Door samen met kinderen in een verhaal te duiken, komen ze in een andere wereld terecht en leren ze nieuwe en onbekende dingen kennen. Door buitenervaringen te koppelen aan de verhalen, geef je de nieuwe en onbekende dingen uit het boek nog meer betekenis en ontwikkelen kinderen zich zowel sensomotorisch als op taalvaardigheden. 

Tijdsinvestering

1,5 uur

Verdere benodigdheden

Het is noodzakelijk om per 7 leerlingen één begeleider te regelen.

U kunt zelf een boek kiezen of u kunt de keuze van het boek aan de vakdocent overlaten

Opmerkingen

Inschrijven tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de les !


In de ochtend is het mogelijk twee lessen te reserveren. Wanneer uw school een ochtendles reserveert, wordt de andere ochtendles vastgehouden voor uw school in verband met reistijd van de educatief medewerker. Wij verzoeken u daarom dringend om indien mogelijk ook de tweede ochtendles te reserveren voor een andere groep van uw school. Mocht u voor één groep (of een oneven aantal groepen) willen reserveren dan verzoeken wij u indien mogelijk te kiezen voor een middagles.

Leverancier
Stichting Ecokids
Type
Lessen in de schoolomgeving
Thema
dieren, natuur, planten
Niveau
groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5
Periode
Hele jaar
Plaats
in de schoolomgeving
Uitvoering door
Educatief medewerker + groepsleerkracht
Kosten
Geen kosten (onderdeel van het basisprogramma NME van de Gemeente Amsterdam)
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen