<< terug naar het overzicht

EXPEDITIE UPCYCLE VO

Wist je dat je van afval de mooiste nieuwe spullen kunt maken? Sieraden bijvoorbeeld, of kleding. ‘Upcycling’ noemen we dat. Bij het Upcyclecentrum in Almere Haven kun je met eigen ogen zien hoe dit gebeurt.

Ontdek wat er allemaal gebeurt in het Upcyclecentrum en welke bijzondere geupcyclede materialen er te vinden zijn. Ga op expeditie door het bijzondere gebouw en ga zelf ook aan de slag met het thema ‘upcycling’.

Doel:

De leerling leert wat upcyclen is en ontdekt hoe het wordt toegepast binnen het Upcyclecentrum in Almere Haven.

Tijdsinvestering:

1,5 uur

Opmerkingen:

Busvervoer zit bij de les inbegrepen!

Organisatie
Upcycle Centrum Almere
Type
VO Gastlessen en workshops
Niveau
voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw)
Periode
Het hele schooljaar
Plaats
Het Upcyclecentrum, de Steiger 113
Kosten
€ 140
Kerndoelen
Kerndoel VO 28: De leerling leert vragen over natuurwetenschappelijke, technologische en zorggerelateerde onderwerpen om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren.
Kerndoel VO 29: De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
Kerndoel VO 30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
Domeinen
Duurzaamheid
21e eeuwse vaardigheden
Communiceren;Probleemoplossend vermogen;Kritisch denken;Creatief denken
Duurzame ontwikkelingsdoelen
4. Kwaliteitsonderwijs9. Industrie, innovatie en infrastructuur11. Duurzame steden en gemeenschappen12. Verantwoorde consumptie en productie
Trefwoorden
Upcycle
recycle
upcyclecentrum
afval
duurzaamheid
milieu
hergebruik
inleveren