<< terug naar het overzicht

De boerderij thematas 2 - 6 jaar

Leuk dat je onze Thematas De boerderij bekijkt. 

In deze thematas De boerderij zit alles wat je nodig hebt om de natuurlijke interesse van jonge kinderen te stimuleren, een rijke leeromgeving in te richten en activiteiten te begeleiden.   

De tas bevat een uitnodigend aanbod in de vorm van voorleesboeken, handpoppen en praatplaten om met het thema boerderij aan de slag te gaan. Met de woordkaarten en het onderzoeksmateriaal kunnen de kinderen op onderzoek uitgaan. In de inspiratiemap vind je allerlei activiteiten vinden die je kunt uitvoeren over dieren en producten van de boerderij, gespreks en taalactiviteiten, reken- en constructie activiteiten. Voor jezelf kun je uit de map ook achtergrondinformatie over bijvoorbeeld boerderijeducatie mogelijkheden en bezoeken in Amsterdam halen.  

Doel

Het werken met deze thematas draagt bij aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen.  
Kinderen zetten de eerste stappen in het omgaan met- en beleven van het leven en de dieren op de boerderij. Afhankelijk van welke activiteiten je kiest, kun je werken aan de volgende leerdoelen. Deze leerdoelen zijn gemaakt vanuit de SLO doelen voor het jonge kind Inhoudskaarten Jonge kind (pré-fase en fase 1), oriëntatie op jezelf en de wereld.

  • Ontmoeten, verwonderen en beseffen van de grote diversiteit aan planten en dieren. 

  • ervaren van schoonheid en estetische waarde van natuur (met planten en dieren). 

  • waarnemen en verkennen van de omgeving met alle zintuigen

  • Met zorg omgaan met planten en dieren

  • waarnemen van herkenbare onderdelen van de plant en van het dier

  • verkennen van uiterlijke kenmerken van planten en dieren zoals vorm, kleur, bouw en beharing

  • beseffen dat planten, dieren en de mens in hun leefomgeving water, voedsel en een plek nodig hebben om te leven.

  • realiseren dat mensen voedsel meestal moeten bewerken en bereiden

  • realiseren dat een levend wezen steeds voortkomt uit een ander levend wezen van de zelfde soort. 

Opmerkingen

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam. 

Inhoud

Deze thematas bevat: 
- Inspiratiemap 
- Prentenboeken 
- Praatplaten 
- Woordkaarten 
- Boerderij speelstenen 
- Wol van een schaap 
- Potjes met diervoeder 
- 2 boeren overalls 
- Keutelkistje met 5 verschillende keutels 
- Handpoppen 
- Houten steelstempels met diersporen 
- 3 boerenzakdoeken 

Type
Lesmateriaal
Thema
dieren, natuur, voeding
Niveau
Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, groep 1, groep 2
Plaats
Materiaal op te halen bij het ANMEC of laten bezorgen