Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

NIEUW Rommel in de lucht!

Lucht is van levensbelang! Stap in verschillende personages en maak kennis met lucht en luchtkwaliteit. De lessenreeks bestaat uit twee lessen, waarbij leerlingen in groepjes aan de slag gaan om uiteindelijk een korte presentatie te geven over mogelijke oplossingen. Door bewustwording werken we samen aan de toekomst.

Te combineren met een bezoek aan de 'Reizende tentoonstelling luchtkwaliteit' (zie elders in NME gids), vanaf november 2023 t/m maart 2024 te bezoeken in Centre Céramique. Vanaf april 2024 reist de tentoonstelling langs scholen.

Inhoud:

Tijdens de eerste les wordt er ter introductie voorgelezen uit het boek ‘de zoete zusjes helpen de natuur’. Aansluitend duiken we verder in het thema luchtvervuiling. Wat is luchtvervuiling en waarom is het slecht? Om vervolgens in groepjes met verschillende personages aan de slag te aan, bijvoorbeeld oma, de buurman of de buschauffeur. De tweede les gaan we verder met de personages, nadat we met een proefje over lucht het geheugen hebben opgefrist. De leerlingen verzinnen oplossingen voor luchtvervuiling en de beste ideeën voor oplossingen worden aan elkaar gepresenteerd.

Doel:

Leerlingen worden zich bewust van het belang van schone lucht en leren hoe zij hier zelf aan kunnen bijdragen.

Tijdsinvestering:

2 x 60 minuten gastles.
Evt. bezoek tentoonstelling.

Opmerkingen:

Meer info en reserveringen via Jessie Steevens, jessie.steevens@cnme.nl of 06-12192244 (alleen di-do-vr)

Duurzame ontwikkelingsdoelen

3. Goede gezondheid en welzijn11. Duurzame steden en gemeenschappen

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Probleemoplossend vermogen, Creatief denken, Probleem oplossen
Organisatie
CNME
Niveau
groep 5, groep 6
Periode
hele jaar
Plaats
op school
Kosten
Gratis voor scholen in de gemeente Maastricht