<< terug naar het overzicht

1801 (DD) Themakist SDG Rivier, Zee, Oceaan MB

Een splinternieuwe uitbreiding van onze collectie; gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN
(Sustainable Development Goals). Per themakist sluiten we aan bij één van deze doelen. We hebben de kisten samen met regionale NME centra ontwikkeld. Het zijn gangbare, aansprekende thema's die passen bij de directe belevingswereld van kinderen. Ze geven aanleiding voor onderzoekend en ontwerpend leren. In de kisten vind je een rijke collectie materialen. De kisten bevatten standaard: bronmateriaal, (informatieve) (prenten)boeken, onderzoeksmaterialen, spel- en ontwikkelingsmateriaal, NME-tips en koppelingen met de jaarkalender.

Doel:

Passend bij de voorstellen van Curriculum.nu (die momenteel door SLO verder worden uitgewerkt)

Mens en Natuur: MN 3.1 Onderzoeken; MN 3.2 Ontwerpen, MN 7.1 Organismen, MN 7.2 Leefomgeving en biodiversiteit, MN 9.1 Aarde en deelsystemen

Tijdsinvestering:

De materialen vormen samen een basis voor het uitwerken van thema of project.
De tijdsinvestering is afhankelijk van de uitwerking. De handleiding geeft tips, zonder een strakke werkwijze voor te schrijven.

Opmerkingen:

De handleiding is een soort groeiboek. Goeie ervaringen, links en tips kunnen toegevoegd worden achter het tabblad tips. Zo helpen we elkaar om het aanbod nog passender te maken.

Inhoud:

Een rijk aanbod aan diverse materialen met handleiding.

zie foto

Thema
Wetenschap & Technologie
Themakisten
Leverancier
1801 - Edutheek
Type
Leskisten
Niveau
groep 3, groep 4, groep 5
Periode
januari t/m december
Plaats
lokaal
Uitvoering door
leerkracht
Kosten *
Afhankelijk van het Edutheek-abonnement. Nog geen lid? Neem contact op via 1801.nl/contact
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen