<< terug naar het overzicht

WORKSHOP MIJN GEZONDE EN DUURZAME SCHOOLKANTINE

Voor iedere school is het een uitdaging: hoe zorg je voor een kantine met een gezond aanbod van producten die tegelijk ook zo aantrekkelijk en leuk is voor leerlingen dat ze niet massaal op jacht gaan naar goedkope snack buiten de school. Jongeren maken graag een vrije keuze en het moet wel vullen en betaalbaar zijn.

Tijdens deze workshop gaan leerlingen nadenken over een gezonde en duurzame schoolkantine. Ze leren hoe veel scholen al werken via het programma Gezonde Schoolkantine en wat de betere keuze binnen zo’n kantine betekent.

Daarnaast gaan ze aan de hand van de 5G’s genieten, goedkoop, gezond en gemak en groen nadenken over hun eigen ideale lekkere, gezonde en betaalbare kantinesnack.

De workshop bestaat uit een interactief theorie deel over ‘de gezondere keuze’ en een praktisch deel waren leerlingen hun eigen kantinesnack bedenken aan de hand van een snelkookpan productontwikkeling.

Doel:

Na deze workshop:

• Weet je wat de ‘betere keuze’ is binnen een Gezonde Schoolkantine en kun je dit zelf toepassen op kantineproducten.

• Weet je wat de 5 G’s (Gezond, Gemak, Groen, Genieten, Goedkoop) betekenen voor een kantineproduct en wat jij daarin zelf belangrijk vindt.

• Kun je zelf een aantrekkelijk kantineproduct bedenken afgestemd op een bepaalde doelgroep.

• Kun je reflecteren op je eigen voedselkeuzes op school en leer je kritisch kijken naar het aanbod van de schoolkantine.

Tijdsinvestering:

1,5 uur (in twee parallelgroepen 2x 15 min)

Opmerkingen:

- Maak een foto van je schoolkantine (waarop het aanbod goed zichtbaar is).
- Maak een foto van je eigen lunch op school.
Neem beide foto’s mee naar de workshop

Let op: deze workshop is bedoelt voor bovenbouw havo/vwo.

Organisatie
Aeres Hogeschool
Type
VO Gastlessen en workshops
Niveau
voortgezet onderwijs (bovenbouw)
Plaats
Almere
Kosten
165,00 per groep
Kerndoelen
Kerndoel VO 29: De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
Kerndoel VO 34: De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Kerndoel VO 35: De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.
Kerndoel VO 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
Kerndoel VO 42: De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreeren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.
Domeinen
Voeding
Gezondheid
Duurzame ontwikkelingsdoelen
3. Goede gezondheid en welzijn