<< terug naar het overzicht

WORKSHOP HET VOEDSELETIKET

Als je een supermarkt binnenloopt kun je kiezen uit duizenden producten. Waar let je nu op als je gezonder of duurzamer wilt eten? En welke informatie vind je nu op het etiket en wat zegt dit nu? In deze workshop gaan leerlingen een etiket eens goed bekijken en zich nader verdiepen in keurmerken en de referentie -inname. De workshop bestaat uit een interactief theoretisch gedeelte waarin alle ins en outs van een etiket naar voren komen en een praktisch gedeelte waarin de leerlingen gaan bepalen welke producten gezonder zijn en waarom?  En kunnen ze dat aangeven op basis van hoe het product eruit ziet of door het lezen van het etiket?

Doel:

Na deze workshop:

  • Weet je wat er op een etiket moet staan ?
  • Wat de voedingswaarde en referentie-waarde van een product is en wat de relatie hiervan is met de gezondheid en duurzaamheid van een product
  • Aangeven welke keurmerken er zijn en wat de verschillen zijn

Tijdsinvestering:

1,5 uur theorie en praktijk 2x45 minuten in 2 parallel groepen (45 min gedragskeuken 45 min lokaal)

Organisatie
Aeres Hogeschool
Type
VO Gastlessen en workshops
Niveau
voortgezet onderwijs (bovenbouw)
Plaats
Aeres Hogeschool Almere
Kerndoelen
Kerndoel VO 29: De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
Kerndoel VO 34: De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Kerndoel VO 35: De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.
Kerndoel VO 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
Kerndoel VO 42: De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreeren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.
Domeinen
Voeding
Gezondheid
Duurzame ontwikkelingsdoelen
3. Goede gezondheid en welzijn
Trefwoorden
Etiketten lezen
Voedingswaarde
Gezonde voeding