Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Energiebesparing en duurzame energie

Met behulp van deze leskist leren scholieren in minimaal 3 lessen van alles over het onderwerp duurzame energie en energiebesparing. In de lessen komen zowel de theorie als de praktijk aan bod. De inhoud van de kist bestaat onder andere uit verschillende soorten proefjes waarmee groepjes leerlingen hun eigen energie-ervaringen op kunnen doen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

7. Betaalbare en duurzame energie9. Industrie, innovatie en infrastructuur12. Verantwoorde consumptie en productie

21e eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen, Creatief denken, Probleem oplossen
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 7, groep 8
Periode
hele jaar
Plaats
Op school