Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Vier Seizoenen Spel

Doos met 144 verschillende opdrachten die kleuters uitnodigen om intensief te kijken naar de dingen in hun directe omgeving. En dan blijkt al gauw dat die schoolomgeving heel bijzonder is: in een grauwe stoeptegel zitten kleine gekleurde steentjes, in het gras groeien ineens niet alleen maar grassprieten, en die spinnetjes bij de regenpijp hadden ze anders ook nooit ontdekt.
Deze lesdoos is een aanvulling op het 4-seizoenenboek van Marja Roozen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

15. Leven op het land

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren
Organisatie
CNME Uitleen Educatieve Materialen
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 1, groep 2
Periode
hele jaar
Plaats
rondom de school of in de natuur