Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Verrekijkers en zoekkaarten (kistje Kleine Weerd)

Klein kistje met 8 verrekijkers en zoekkaarten om in het natuurgebied de Kleine Weerd op ontdekkingstocht te kunnen gaan. Bestemd voor de bovenbouw.
Eventueel losse materialen apart reserveren.
Los meenemen: boekjes met opdrachten

Duurzame ontwikkelingsdoelen

14. Leven in het water15. Leven op het land

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Zelfregulering
Organisatie
CNME Uitleen Educatieve Materialen
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 6, groep 7, groep 8
Periode
hele jaar