Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Heksendiploma: over de kracht en het gebruik van wilde planten

Zonder planten zijn we niets! Planten voeden ons (of de dieren waarvan wij eten), ze leveren ons energie en kunnen ons genezen of juist heel ziek maken. Ze kunnen zelfs onze geest beïnvloeden met allerlei hallucinerende stoffen.

Heksen kenden de macht van de planten. Ze werden vroeger gevreesd vanwege hun plantenkennis want deze kennis kon ten goede of ten kwade gebruikt worden. Als er iets onverklaarbaars gebeurde, werd er al gauw met een scheef oog naar zo'n 'heks' gekeken! 

In de leskist Heksendiploma-A wordt op een spannende en ontdekkende manier ingegaan op allerlei, vaak onbekende kanten van planten.
In 5 lessen wordt bekeken:
• wat je als heks hoort te weten, over geloof, bijgeloof en enge Latijnse spreuken,
• welke top 10 aan wilde planten in de (school)tuin kan staan (ontdek/ werkkaarten),
• waar een heks haar planten moet zoeken (geheime opdrachten in een natuurterrein),
• hoe de kruiden verwerkt worden (tot soep, zeep, parfum, thee en verf) in een heksenkookles. 

Tot slot wordt een heus heksenexamen afgenomen (met een heksen leftest).
Wanneer vóór dit project gepolst wordt hoe de interesse en kennis van de leerlingen is met betrekking tot wilde planten, kan dit examen bijdragen tot de evaluatie. Natuurlijk hoort een tentoonstelling, toneelstuk en een heksenfeest (in heksenkring) tot de mogelijkheden.
(Los meenemen: grondboor + goot, heksenbezem)
 

Organisatie
CNME Uitleen Educatieve Materialen
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 5, groep 6, groep 7
Periode
mei t/m okt
Plaats
Schoolomgeving