Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Braakballen pluizen - wat eet een uil?

Op onderzoek naar wat uilen zoal eten aan de hand van het uitpluizen van braakballen. Onze vrijwilligers van de Uitleen Educatieve Materialen geven u graag meer uitleg bij de leskist. Hoewel sommige kinderen het wat spannend vinden om te beginnen aan het uitpluizen, zijn ze daarna vaak helemaal enthousiast als ze mooie vondsten doen, zoals een muizenkaakje of -ribben. Plak de botjes op een papier en je kunt ze ook thuis laten zien!
 

Doel:

Leerlingen kunnen inheemse muizensoorten herkennen en op naam brengen met behulp van een zoekblad (bovenbouw).
Leerlingen kunnen toelichten hoe dieren zijn aangepast aan hun biotoop en welke rol ze daarin vervullen. 
Leerlingen kunnen aan de hand van concrete voorbeelden toelichten dat organismen van elkaar afhenkelijk kunnen zijn op het gebied van voedsel. 
Leerlingen bekend maken met de inheemse muizensoorten en uilensoorten. 
Leerlingen bekend maken met natuurbehoud en natuurbescherming. 
De natuur is dichterbij dan je denkt! Leerlingen horen hoe ze zelf aan de slag kunnen met braakballen en andere activiteiten met betrekking tot natuur in hun omgeving.

Tijdsinvestering:

ongeveer 1 uur

Opmerkingen:

Leuke introductievideo's: 

Korte intro https://schooltv.nl/video/de-uil-geruisloos-in-de-nacht/#q=uilen (’s nachts actief, kan goed horen, kan hoofd ver draaien).
Uitgebreidere intro: https://schooltv.nl/video/braakballen-alles-wat-een-uil-niet-kan-verteren-spuugt-hij-uit/#q=uilen ook over eten en braakballen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

15. Leven op het land

21e eeuwse vaardigheden:

Samenwerken, Zelfregulering
Organisatie
CNME Uitleen Educatieve Materialen
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw)
Periode
hele jaar
Plaats
op school