Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Technieken uit de prehistorie

Leskist voor de bovenbouw over de leefwijze en achtergronden van de mens in de prehistorie. Zo kan men o.a. vuursteen bewerken, graan malen, zelf verf maken en kruidenthee zetten. Om verf te maken, moet u zelf zorgen voor één rauw ei.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

15. Leven op het land
Organisatie
CNME Uitleen Educatieve Materialen
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 7, groep 8
Periode
hele jaar