Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

De Boer Op - samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking

In het kader van het project 'BuitenGewoon' gaan de kinderen de boerderijdieren verzorgen. Hoe dat moet leren ze van de boerderijmedewerkers voor wie dat dagelijks werk is. Die medewerkers zijn mensen met een verstandelijke beperking. Zij geven, onder coördinatie van een personeelslid van Maasveld, de les. De kinderen leren hoe ze met de dieren moeten omgaan en hoe het gereedschap gebruikt moet worden. In kleine groepjes worden daarna de handen flink uit de mouwen gestoken want de hokken moeten schoongemaakt en de dieren moeten gevoerd worden. Als afsluiting gaan de leerlingen hun opgedane kennis testen aan de hand van een vragenformulier met kennis- en observatievragen. U sluit zelf de les af door in het kringgesprek in te gaan op de belevenissen van de kinderen. Na de les krijgt u een boekje met suggesties voor de verdere verwerking op school.

Boerderij 'Oan Köbbes' maakt deel uit van Maasveld, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De boerderij biedt arbeidsplaatsen op het gebied van dierverzorging, tuinbouw en bosbouw aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast heeft de boerderij een recreatieve functie voor Maasveld en de wijk Heugem.

Doel: 

Verdere benodigdheden:

Aantal hulpouders / vrijwilligers:4 

Opmerkingen:

ContactgevensBoerderij Aon Köbbes, Maasveld:

aanwezig bij de excursie: Jos Peeters
tel 06 – 22 55 34 86, BoerderijMvld@koraal.nl
Maasvelderweg 15, 6229 XT Maastricht

Website: https://www.maasveld.org

Routebeschrijving: Met openbaar vervoer vanaf het NS station buslijn 3,9 of 21 (halte Maasvelderweg). Openingstijden: Iedere dag van 10.00-17.00 uur

Duurzame ontwikkelingsdoelen

3. Goede gezondheid en welzijn4. Kwaliteitsonderwijs8. Waardig werk en economische groei15. Leven op het land17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Sociale en culturele vaardigheden
Organisatie
Boerderij Oan Kobbes Maasveld/Heugem
Niveau
groep 5, groep 6, groep 7
Periode
Alleen op vrijdag om 09.30 uur. April t/m juli en september t/m november
Plaats
Boerderij Aon Köbbes, Maasveld
Kosten
€ 30,- per klas