Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Torenmolen Gronsveld: een ambachtelijke maalderij

Wat komt er allemaal bij kijken voordat de molenaar op zijn windmolen aan de slag kan.. eerst moet er vastgesteld worden uit welke windrichting de wind waait en moet de molen in de wind gekruid worden. Al naar de sterkte van de wind moeten de wieken opgezeild worden. De zak graan die de boer gebracht heeft om te malen moet naar de steenzolder geluid worden en het kaar moet met graan gevuld worden. Als de molensteen wordt gelicht kan er gemalen worden.

Tijdsinvestering:

lesduur: 1 tot 1,5 uur

Verdere benodigdheden:

Materiaal:
lesbrief voor leerkracht
lesbrief voor kinderen

Hulp: aantal hulpouders/vrijwilligers: 4

Opmerkingen:

De torenmolen van Gronsveld is een ambachtelijke maalderij.
Rijksweg 90, 6228 XZ,  Maastricht
Telefoon: 043 361 47 21

Contactpersoon:
Molenaar Jo Meessen, 043 361 47 21, Jo.meessen@gmail.com

Duurzame ontwikkelingsdoelen

2. Geen honger7. Betaalbare en duurzame energie9. Industrie, innovatie en infrastructuur12. Verantwoorde consumptie en productie

21e eeuwse vaardigheden:

Samenwerken
Organisatie
Torenmolen Gronsveld
Niveau
groep 5 t/m 8
Periode
hele jaar
Plaats
Torenmolen, Rijksweg 90, Maastricht
Kosten
In onderling overleg.