Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Werkles in natuurgebied - voorheen adoptieles

Werkles in de natuur betrekt de leerlingen op verschillende manieren bij een natuurgebied in de buurt van de school. Kinderen helpen mee in het beheer van het gebied (zagen, snoeien, maken van takkenrillen). Het gaat om zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de natuur. De werkles in de natuur wordt voorafgegaan door een veiligheidsinstructie in de klas.

Doel:

Scholen maken al jaren gebruik van de mogelijkheid om een natuurgebiedje in de buurt te adopteren. CNME begeleidt klassen hierbij.

De werkzaamheden kunnen per gebied verschillen. In het ene geval zijn er snoeiwerkzaamheden en wordt er maaisel verzameld, in het andere geval moet een poel opgeschoond worden. Belangrijk onderdeel is het verwerken van vrijgekomen materiaal op een ecologisch verantwoorde manier.
We besteden systematisch aandacht aan het veilig omgaan met volwassen gereedschappen (o.a. 'De 10 regels van veilig werken').

De werkdagen duren 1 dagdeel en zijn het meest geschikt voor groep 7/8. Een deskundige instructeur van het CNME zal de werkdag begeleiden. Hulpouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om samen met hun (klein)kinderen deze bijzondere dag te ervaren.

Tijdsinvestering:

Veiligheidsles: 1 uur op school
Werkdag: 1 dagdeel buiten

Locaties (in de buurt van de school):
Hoge Fronten
Regenwatervijver Amby
St. Pietersberg
Kleine Weerd
Tiende Vrij
Kasteel Wijlre
Savelsbos
etc.

Voorbereiding:
Vóór de werkles komen we op school voor een gastles over veilig werken met volwassen gereedschap.
We kunnen een waarneemles organiseren, later in het jaar: op zoek naar het effect van ons werk!

Opmerkingen:

Contact: Peter Alblas, tel:06-47330904, peter.alblas@cnme.nl

Duurzame ontwikkelingsdoelen

15. Leven op het land

21e eeuwse vaardigheden:

Samenwerken, Zelfregulering, Probleemoplossend vermogen, Creatief denken, Probleem oplossen
Organisatie
CNME Peter Alblas
Niveau
groep 7, groep 8, speciaal onderwijs
Periode
okt t/m mrt
Plaats
Natuurgebiedjes in de eigen buurt, voorbereidende les in de klas
Kosten
gratis voor scholen in gem. Maastricht, Gulpen-Witten en Eijsden-Margraten