<< terug naar het overzicht

Ontstaan van het Ilperveld en Trilveen beleven- Bezoekerscentrum Ilperveld

Een excursie in het llperveld is spel en educatie tegelijk. Leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs en alle klassen van het voortgezet onderwijs maken op een boeiende manier kennis met de natuur en cultuur van Nationaal Landschap Laag Holland.

Leerlingen doen kennis op over de ontstaansgeschiedenis van veenweide, turfwinning en bodemdaling.
Wat gaan ze doen?
1. Grondboren, zuurgraad meten.
2. Ze varen naar een eiland en lopen over trilveen.

Alle informatie vindt u op www.ilperveld.nl onder het kopje schoolexcursies. Reserveren kan online of via telefoonnummer 088-0064455 (kantooruren). Ook met vragen over de activiteiten kunt u contact opnemen met dit telefoonnummer.

Doel

  • Leerlingen maken kennis met een natuurgebied
  • Leerlingen weten hoe dit natuurgebied ontstaan is
  • Leerlingen weten verschillende soorten weidevogels
  • Leerlingen kunnen met een zoekkaart weidevogels determineren
  • Leerlingen weten hoe ze zich moeten gedragen in een natuurgebied

Tijdsinvestering

Deze excursie is op aanvraag mogelijk op werkdagen van vanaf half maart tot eind september.  (maximaal 30 leerlingen). Elk programma duurt 2 uur + reistijd.

Opmerkingen

Kijk voor een routebeschrijving op http://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/bezoekerscentra/bezoekerscentrum-ilperveld/contact-ilperveld/routebeschrijving.

Sinds 2019  kunnen er schoolbussen naar  Landsmeer. Kijk voor de laatste berichten hierover op www.ilperveld.nl. Komt u met particuliere auto’s dan kunt u parkeren op de Kanaaldijk 32a, 1121 NX  Landsmeer.

Leverancier
Bezoekerscentrum Ilperveld
Type
Lessen op natuurlocatie
Thema
dieren, landschap, natuur, planten, water
Niveau
groep 5 t/m 8
Periode
half maart t/m eind september
Plaats
Bezoekerscentrum Ilperveld, Kanaaldijk 32a, 1121 NX Landsmeer
Uitvoering door
Gids en schipper van Landschap NH
Kosten
De kosten staan vermeld op de website van Landschap NH en komen ten goede aan de natuur.
Kerndoelen
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 43: Weer en klimaat