Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Cradle to Cradle: op weg naar circulair

De kern van Cradle to Cradle principe ligt in het concept: afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven van het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product of worden gecomposteerd - circulair. Zo zijn er minder grondstoffen nodig en raken de voorraden niet uitgeput. Ook hebben we geen afval meer, want alles wordt opnieuw gebruikt. Daarvoor is het wel nodig om bij het ontwerp van een product al goed na te denken: hoe en waarvan maak je iets, zodat het Cradle to cradle is? Leerlingen krijgen een interactieve introductie over het thema en gaan daarna zelf een coole schooltas ontwerpen volgens Cradle to cradle principes.

Doel:

Kinderen maken kennis met de principes van de Cradle to Cradle gedachte. Ze leren dat de ontwerpfase van een product bepalend is voor hoe er in de toekomst mee wordt omgegaan. Bovendien denken kinderen na over hun duurzame toekomst.

Opmerkingen:

Deze gastles is eventueel te combineren met #PickItUp, een project over zwerfafval met een opruimactie in de schoolomgeving.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

4. Kwaliteitsonderwijs9. Industrie, innovatie en infrastructuur12. Verantwoorde consumptie en productie

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen
Organisatie
CNME Maastricht en regio
Niveau
groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw)
Periode
Hele jaar
Plaats
Op school.
Kosten
Maastrichtse scholen: € 45,00 Regioscholen: € 150,00