Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Smaaklessen

WAT IS SMAAKLESSEN?
Smaaklessen is zinnenprikkelend, speels en praktisch. Smaak staat voorop in het programma. Kinderen doen smaakproefjes, worden zich bewust van hun eigen smaak en factoren die daarop van invloed zijn. Hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en hun voedingskennis wordt spelenderwijs verbeterd.

Binnen Smaaklessen komen 3 pijlers aan bod:

Smaak
Wat is Smaak? Welke zintuigen spelen een rol? Hoe wordt smaak beïnvloed door culturele, emotionele en psychologische factoren?

Eten en Gezondheid
Kinderen kijken naar hun eigen eetpatroon en wat ze nodig hebben. Wat is gezond en wat niet? Hoe zijn eten en bewegen met elkaar verbonden?

Voedselkwaliteit
Waar komt ons voedsel vandaan en hoe wordt het geproduceerd? Wat zegt een verpakking? Hoe moet je voedsel bewaren? Hoe zit het met dierwelzijn?

Neem zeker een kijkje op www.smaaklessen.nl een mooie website met o.a. filmpjes, opdrachten, lesmateriaal en meer over alle mogelijkheden rondom smaaklessen.

Opmerkingen:

Deze kist is in de Onderwijswerkplaats te leen. 
Via de website www.smaaklessen.nl kan lesmateriaal behorende bij deze kist gratis worden gedownload. Via de Jong Leren Eten makelaars zijn enkele klappers met lesmaterialen gratis verkrijgbaar. Mail hiervoor naar Susanne Brekelmans 06-48016357, susanne.brekelmans@cnme.nl of Truusje Diepenmaat truusje.diepenmaat@ggdzl.nl

Duurzame ontwikkelingsdoelen

2. Geen honger3. Goede gezondheid en welzijn12. Verantwoorde consumptie en productie

21e eeuwse vaardigheden:

Sociale en culturele vaardigheden, Zelfregulering, Kritisch denken
Organisatie
CNME Uitleen Educatieve Materialen
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 1 t/m 8
Periode
Hele jaar
Plaats
Op school