Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Jop vindt een veer - ontdek vogels

Aan de hand van 4 uitgewerkte lessen kan een leerkracht met de kinderen uit de onderbouw aan de slag met het onderwerp 'Vogels'.

Doel:

  • Leerlingen weten wat een vogel is en kunnen kenmerken van een vogel benoemen;
  • leerlingen hebben kennis gemaakt met 8 vogels uit de eigen omgeving;
  • leerlingen kennen de levenscyclus van een vogel.

Tijdsinvestering:

zelf te bepalen

Duurzame ontwikkelingsdoelen

14. Leven in het water15. Leven op het land

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Probleem oplossen
Organisatie
CNME Uitleen Educatieve Materialen
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 1, groep 2, groep 3
Periode
hele jaar
Plaats
op school