<< terug naar het overzicht

Watertafel

reliëfkaart van Nederland

De watertafel is een reliëfkaart van Nederland.  Afmeting: 80 x 81 x 6,5 cm.
In de klas kunnen proefjes gedaan worden met deze kaart.

De Papaver heeft de watertafel in bruikleen gekregen van kennisinstituut Deltares (www.deltares.nl).

Doel:

Leerlingen krijgen door het doen van proefjes inzicht in de gevolgen van het rijzen van de zeespiegel voor Nederland.
Met verschillend gekleurde vloeistoffen kunnen zoet en zout water weergegeven worden. Met klei kunnen oplossingen voor de stijging van het water aangebracht en getest worden.

Tijdsinvestering:

Zelf te bepalen.

Verdere benodigdheden:

Eetbare kleurstoffen van Jo-La kunnen gebruikt worden om zoet en zout water uit te beelden. Deze kleurstoffen zijn te koop bij toko's en speciaalzaken voor kookgerei. 

Zeep en afwasmiddel laten het water beter stromen.

Opmerkingen:

Graag, zoals bij alle materialen, voorzichtig omgaan met de watertafel. De Papaver heeft deze in bruikleen. 

in de klas
Type
Materiaal
Niveau
groep 6, groep 7, groep 8, voortgezet onderwijs (onderbouw), volwassenen
Periode
hele jaar
Plaats
op school in de klas
Uitvoering door
leerkracht, natuurouders
Kosten *
Scholen binnen gemeente Delft & Pijnacker Nootdorp: €0,- Buiten deze regio: € 12,50,-
Kerndoelen
Kerndoel 43: Weer en klimaat
Kerndoel 48: Omgang met water
Kerndoel 50: Kaart en atlas

* Voor scholen uit Delft en Pijnacker-Nootdorp is een deel van het NME-aanbod gratis. Lees hier verder