<< terug naar het overzicht

Water Leeft!

waterdiertjes ontdekken!

Met deze leskist gaan de leerlingen met schepnetjes op onderzoek naar het leven in de sloot. Na een introductie over het onderwerp gaan de leerlingen naar buiten en ontdekken en onderzoeken ze de waterdiertjes en het water.

Deze leskist heeft 3 verschillende niveaus:

 • Bij groep 3/4 ligt de focus op “Waterdiertjes ontdekken”
 • Bij groep 5/6 worden de “Waterdiertjes onder de microscoop” gehouden,
 • Leerlingen van groep 7/8 gaan de sloot/vijver onderzoeken.

Doel:

voor groep 3-4.

De leerlingen:

 • weten dat organismen water nodig hebben om te leven
 • kunnen verschillende kenmerken van dieren, zoals kleur en vorm, onderzoeken
 • kennen enkele planten en dieren die in en om de sloot leven
 • kunnen onderzoeken waarom planten en dieren in de sloot leven
 • kunnen onderzoek doen bij de sloot
 • kunnen onderzoek doen aan meegenomen materialen afkomstig uit of om de sloot.

voor groep 5-6.

De leerlingen:

 • ontdekken hoe verschillende waterbeestjes leven, zowel op als onder water
 • kunnen onderzoek doen bij de sloot
 • kunnen onderzoek doen aan meegenomen materialen afkomstig uit of om de sloot
 • kunnen met zorg omgaan met de natuur.

Voor groep 7-8 

De leerlingen:

 • weten dat zonder water geen leven mogelijk is
 • weten dat sommige diersoorten alleen overleven als er veel natuur is, genoeg voedsel en weinig vervuiling
 • weten dat in de natuur alles met elkaar samenhangt
 • weten dat je door het natuurlijk evenwicht te verstoren het voortbestaan van planten en diersoorten bedreigt.
 • kunnen onderzoeken hoe insecten en vissen ademhalen
 • kunnen op eigen niveau een experiment of onderzoek uitvoeren
 • kunnen aan de hand van metingen de kwaliteit van het water onderzoeken (ook a-biotische factoren) en hier een oordeel over vormen.

Tijdsinvestering:

Zelf te bepalen. Richtlijn:

Groep 3-4:
- activeren voorkennis, ongeveer 20 minuten.
- waterdiertjes vangen, ongeveer 45 minuten.
- bekijken en observeren diertjes, ongeveer 30 minuten.

Groep 5-6:
- 2 lessen van 45 minuten
- 1 les van circa 60 minuten

Groep 7-8
- introductie, ongeveer 30 minuten
- les bij de sloot, ongeveer 85 minuten
- diertjes bekijken en observeren met de microscoop en presenaties, circa 60 minuten

Opmerkingen:

Kijk voor meer informatie over de sloot: www.slootdiertjes.nl
 

Inhoud:

Het lesmateriaal bestaat uit een viskoffer met thermometers, bakken, emmers, pH-staafjes en zoekkaarten. Los erbij: schepnetten.

in de klas buiten
Type
Lespakket
Niveau
groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Periode
april-oktober
Uitvoering door
Leerkracht, eventueel met hulp van ouders.
Kosten *
Scholen binnen gemeente Delft & Pijnacker Nootdorp: €0,- Buiten deze regio: € 30,-
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 48: Omgang met water

* Voor scholen uit Delft en Pijnacker-Nootdorp is een deel van het NME-aanbod gratis. Lees hier verder