Natuur en Milieu Educatie Catalogus CNME

Natuurhistorisch Museum Maastricht: voor ieder wat wils

kijk op de website voor de actuele mogelijkheden: https://www.nhmmaastricht.nl/

voorbeeld thema's: mergel, reis door de tijd, muizen en uilen, natuurlijk... kunst, museumbezoek, les op maat.

Opmerkingen:

Contactgegevens: receptie Natuurhistorisch Museum tel. 043-3505490

e-mailadres: museum@maastricht.nl

Duurzame ontwikkelingsdoelen

14. Leven in het water15. Leven op het land

21e eeuwse vaardigheden:

Communiceren, Samenwerken, Probleemoplossend vermogen, Creatief denken, Probleem oplossen
Organisatie
Natuurhistorisch Museum Maastricht
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 1 t/m 8, voortgezet onderwijs (onderbouw), voortgezet onderwijs (bovenbouw), volwassenen
Plaats
Natuurhistorisch Museum Maastricht, De Bosquetplein 6-7; 6211 KJ Maastricht.
Kosten
kosten zie website NMH