terugterug naar het overzicht

A10 Pieter de Pier

Grondstoffenkringloop

De regenworm Pieter de Pier levert door het eten van Groente, Fruit en Tuin (GFT)-afval een bijdrage aan de voedselkringloop. Spelenderwijs leren kinderen de verschillende soorten afval scheiden. Het accent ligt daarbij op het onderscheid tussen composteerbaar en niet composteer baar afval. Na het poppenspel met Pieter de Pier is er aandacht voor afval in de natuur. De kinderen bekijken buiten bodemdiertjes. Tenslotte komt het afval van mensen aan bod.

Tijdsinvestering:

Vier dagdelen

Type
Leskisten
Niveau
groep 1, groep 2
Plaats
Op school
Kosten
Gratis voor scholen in het NMEnetwerk Overijssel.
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Trefwoorden
afval
bodemdieren
GFTafval