Uitvogelen


Voorbereidende activiteit:

U kunt de volgende filmpjes met de kinderen bekijken:

Skeletten van vogels (4:50 min - bron: schooltv)
Vogels helpen in de winter (2:32 min - bron: schooltv)
Verschillende soorten veren (1:33 min - bron: schooltv)

Help mee aan een vogelzwerm op het lescentrum

Doel van de opdracht: de leerlingen maken associaties met vogels en vullen dit aan met afbeeldingen.
Laat de klas meehelpen door een collage te maken van vogels. Deze collage kan worden meegenomen als de groep naar het lescentrum komt voor de les. Zo kan van elke groep die de les volgt een collage worden opgehangen en ontstaat een ‘zwerm’.

De opdracht:

Laat de leerlingen in 2 minuten zo veel mogelijk woorden opnoemen die in hun opkomen als ze aan vogels denken.
De woorden worden genoteerd, zodat hierna een keuze gemaakt wordt uit één onderwerp.
Te denken valt aan: veren, snavels of een soort vogel.
Nadat het onderwerp gekozen is gaan de leerlingen op zoek naar plaatjes die met het onderwerp te maken hebben. Deze plaatjes worden op een groot vel geplakt zodat een collage ontstaat die in het lokaal van het lescentrum wordt opgehangen.


Verwerking op school

Vogels spotten met vogelkaart
De leerlingen kunnen in de schoolomgeving met behulp van de zoekkaart op zoek gaan naar meer vogels. De gespotte vogels worden aangekruist. In de klas kan er een extra zoekkaart worden ingevuld zodat er een totaaloverzicht ontstaat van alle vogels die door de kinderen zijn gespot.

 

Bestanden bij dit materiaal:

Lesbrief Uitvogelen 2019.pdf

[sluiten]