Veldwerk

Op school kunnen de zintuigen alvast geoefend worden ter voorbereiding voor de les op locatie.Voorbereidende activiteit

Doel: Aan het einde van deze activiteit hebben de leerlingen ervaringen opgedaan met de verschillende zintuigen, die zij tijdens de veldwerkexcursie zullen gebruiken. 

Benodigdheden:

Werkwijze:
Op school kunnen de zintuigen alvast geoefend worden.

Zien

Horen

Ruiken

Proeven

VoelenVerwerkingsactiviteit

Totale tijd: 15 a 30 minuten naar wens van de leerkracht.
Mogelijkheid tot herhaling van eerder gedane zintuigoefeningen in het klaslokaal, maar ook de kernelementen van de veldwerkles rond de school herhalen. Materialen zijn te leen bij het lescentrum.

Bestanden bij dit materiaal:

Handleiding Veldwerk.pdf
Lesbrief Veldwerk.pdf
Veldwerk PowerPoint serie 1.pptx
Veldwerk PowerPoint serie 2.pptx

[sluiten]