Beestenboel

Bij deze les kunt u voorafgaand aan het boerderij bezoek een aantal leuke leerzame activiteiten doen. Wij bieden u hier een aantal lessuggesties. Alle bestanden die nodig zijn, kunt u onderaan deze pagina downloaden.Voorbereidende activiteit

Lessuggestie 1 ‘we gaan naar de kinderboerderij’

Benodigdheden:

Werkwijze:
In de klas kunt u een kringgesprek starten over de uitnodiging van de kinderboerderij. Wie is er wel eens geweest? Welke dieren wonen daar? Wat gaan we er doen? Vervolgens kunt u naar keuze een aantal filmpjes laten zien; klik voor het openen van het filmpje op de titel:


Lessuggestie 2: Spel ‘Rara wie ben ik?’

Benodigdheden: 

Werkwijze: 
Print van tevoren de dierenkaartjes uit op dik papier of een stickervel. Knip ze los van elkaar. Het bestand ‘Rara, wie ben ik kaartjes set 1’ bevat 8 basiskaarten van boerderijdieren. U kunt deze nog uitbreiden met set 2, waarop nog eens 8 foto’s van andere boerderijdieren op staan. Het kaartje kan bij een kind op de rug gespeld worden of op een papieren hoofdband geplakt of geniet worden. Heeft u de kaartjes op stickerpapier geprint, dan kan de sticker bij een kind op zijn rug of voorhoofd worden geplakt. Door vragen te stellen aan de anderen moet het ‘kind-met-kaartje’ raden wie of wat het zelf is. Dit mogen alleen vragen zijn waar de groep met ja of nee op kan antwoorden.

Bijvoorbeeld: Ben ik een groot dier? Ben ik klein? Heb ik een vacht? Heb ik veren? Maak ik geluid? Zit ik in een hok, kooi, stal? Kan ik zwemmen? Eet ik hooi, graan, gras? Heb ik een staart? Heb ik grote oren?

Als het goed is geraden mag het kind de volgende aanwijzen die moet raden wat hij is. Om het spel uit te leggen start u zelf met een kaartje en met vragen stellen aan de kinderen. Variatie: Als het zelf formuleren van vragen te moeilijk is voor de kleuters, kunt u het spel aanpassen. De kinderen in de klas moeten aan het kind met het dierenkaartje tips geven. U kunt dan zelf het spel sturen door tips te geven of vragen  te stellen aan de groep.

Lessuggestie 3 ‘digitale praatplaat’

Benodigdheden: 

Werkwijze: 
Met behulp van deze website kunt u het thema ‘boerderij’ verder uitwerken. Er staat een interactieve praatplaat op en lesideeën met liedjes, filmpjes, digitale voorleesboeken, woordenschat-en rekenspelletjes, bewegingsspelletjes, puzzels enzovoorts.Verwerkingsactiviteit

Als verwerking van de les Beestenboel kunt u na afloop van uw bezoek aan de kinderboerderij een aantal leuke en leerzame spelletjes spelen. 

Verwerkingsactiviteit 1: Domino

Benodigdheden: 

Werkwijze: 
Print de kaarten van het dominospel uit. Knip de kaarten van elkaar los. Het spel kan klassikaal in een grote kring gespeeld worden. Een plaatje van een dier moet steeds gekoppeld worden aan een plaatje van een vacht, snuit, spoor, veer.

Verwerkingsactiviteit 2: Dierengeluiden BINGO
 

Benodigdheden: 

Werkwijze: 
Print de zes kaarten van het bingospel uit en knip ze los van elkaar. Maak per bingokaart 8 fiches voor het spel. Deel de klas in maximaal 6 groepjes. Geef elk groepje een bingokaart. Ga naar de PowerPoint ‘Dierengeluidenbingo’. Er kunnen 15 geluiden van boerderijdieren ten gehore gebracht worden, door steeds op een foto van het betreffende dier te klikken. Na één keer alles getoond te hebben, kunt u vervolgens alleen de geluiden laten horen door op de tweede dia/slide op een woord te klikken. Welk dier hoor je? Als het dier op jouw kaart staat, mag je een fiche op de dieren foto leggen. Wie heeft het eerst de kaart vol? Nadat het spel gespeeld is kunt u ook de kinderen zelf een dierengeluid laten maken. Gebruik hiervoor de kaartjes van het spel ‘Rara, wie ben ik?’. Het kind moet het dier laten horen van het kaartje dat hij heeft gekregen. De klas mag raden welk dier dat is.

Bestanden bij dit materiaal:

Beestenboel-dierengeluiden-6 bingokaarten.pdf
Beestenboel-domino-15 kaartjes.pdf
Beestenboel-rara-wie-ben-ik-kaartjes-set 1en 2.pdf
Handleiding Beestenboel.pdf
Lesbrief Beestenboel.pdf
PowerPoint Dierengeluidenbingo.ppsx

Afbeeldingen:

[sluiten]