Deze site biedt informatie over het aanbod van het CNME Amersfoort voor het basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit producten van het CNME, zoals leskisten, materiaalpakketten en themalessen, maar er staan ook lessen en gastlessen vermeld over natuur of duurzaamheid van externe aanbieders die in Amersfoort actief zijn, zoals het WNF, Dierenbescherming en Stadsboerderij de Vosheuvel.

Leskist
Een leskist bevat een handleiding van een les(senserie) over een natuur- of duurzaamheidsonderwerp, inclusief al het benodigde materiaal waardoor leerlingen vaak ontdekkend en onderzoekend kunnen leren. Bij veel van deze lessen vindt een deel van de les buiten plaats, bijvoorbeeld op het schoolplein, in een plantsoen of langs de waterkant in de buurt. De leerkracht geeft zelf de les (sen) uit de leskist aan zijn groep.

Themales
Vrijwel alle themalessen vinden plaats vanuit Het Groene Huis op landgoed Schothorst. De meeste lessen zijn grotendeels buiten. De begeleiding is in handen van de leerkracht en hulpouders die de leerkracht geregeld heeft. De themalessen hebben in bijna alle gevallen de natuur als thema. De leerlingen werken altijd in groepen en doen diverse opdrachten. Medewerkers van het CNME zorgen dat alles voor het geven van de les klaar staat.

Begeleide themales
Voor begeleide themalessen in Het Groene Huis heeft het CNME een begeleider ingehuurd. De leerkracht, evenals enkele hulpouders, hebben ook een belangrijke taak bij de uitvoering van de les. De les ‘Een ochtend in de middeleeuwen’ op het middeleeuws erf op Landgoed Schothorst is een begeleide les. Verder zijn er begeleide over ‘duurzaamheid’.

Materiaalpakket
Materiaalpakketten bevatten bijna allemaal levend materiaal, zoals een kweekpakket champignons, rupsen of plantjes. In een draaiboek staan de didactische tips, les(sen) en werkbladen  die de leerkracht bij het materiaalpakket kan gebruiken. Het draaiboek met de lesbeschrijving is specifiek op één niveau gericht. Een leerkracht van een ander niveau kan natuurlijk ook het materiaalpakket bestellen, er er een eigen les bij bedenken.

Gastles
Een gastles vindt op de eigen school plaats. De gastdocent komt naar de school. De gastdocent is bijvoorbeeld een vrijwilliger van het WNF of van de Dierenbescherming. Of het is een ervaren docent die is ingehuurd door het Waterschap Vallei en Veluwe of door het CNME. Een gastles is gratis. Natuurlijk is en blijft de leerkracht verantwoordelijk voor een goed verloop van de les en is de leerkracht tijdens de les aanwezig en werkt zo nodig mee met de gastdocent.

Excursie
Een excursie is altijd buiten de school, bijvoorbeeld op een boerderij, bij de ROVA, op Stadsboerderij de Vosheuvel of op Natuurboerderij De Brinkhorst of bij de imker.